1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi dringt er bij overheden op aan om afvalverbranding te verminderen en de vraag naar secundaire materialen te stimuleren

29 juni 2023

Nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen ter validatie voorgelegd aan SBTi

Renewi plc (LSE: RWI, Euronext: RWI), publiceert vandaag zijn Sustainability Review (duurzaamheidsverslag), waarin de vooruitgang van het bedrijf ten aanzien van zijn duurzaamheidsdoelstellingen centraal staat. Ondanks een periode van economische onzekerheid behaalde het bedrijf het toonaangevende recyclingpercentage van 63,6%, waarmee het 7 miljoen ton secundaire materialen van de 11 miljoen ton die vorig jaar werd verwerkt, is hergebruikt. Het Europese waste-to-productbedrijf is er trots op bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie en dringt er bij overheden op aan om door te gaan met het implementeren van wetgeving die afvalverbranding vermindert en de vraag naar secundaire materialen stimuleert.

Onze hoogtepunten op het gebied van duurzaamheid zijn:

  • Gestegen toonaangevend recyclingpercentage tot 63,6%, waardoor meer secundaire materialen worden geproduceerd die virgin alternatieven vervangen.
  • 326.000 ton aan secundaire materialen geproduceerd en het aandeel hernieuwbare elektriciteit verhoogd van 32,6% tot 36,5%.
  • Recyclingactiviteiten hebben 2,5 miljoen ton CO2-uitstoot vermeden.
  • 1 miljoen ton afvalwater gezuiverd, een prestatie waar we bijzonder trots op zijn gezien de huidige droogte in heel Europa.
  • Het aantal ernstige milieu-incidenten en branden daalde aanzienlijk van 19 in FY22 naar 3 in FY23.
  • Een afname van 12% van onze scope 1 & 2-emissies, doel is een verlaging van 50% in 2030.

Wereldwijd waren de afgelopen acht jaar de warmste ooit gemeten, aldus de World Meteorological Organization. Earth Overshoot Day, dat plaatsvindt op de datum waarop de vraag van de mensheid naar ecologische hulpbronnen en diensten groter is dan wat de aarde in dat jaar kan regenereren, valt elk jaar vroeger. Circulariteit is een van de oplossingen om verdere temperatuurstijgingen te beperken. Een volledig functionerende circulaire economie beperkt het gebruik van nieuwe materialen, met als gevolg minder broeikasgassen en minder restafval.

Renewi CEO Otto de Bont zegt:

Ons inzetten voor de circulaire economie is cruciaal om het tij bij macro-economische crises te keren en de verandering te beïnvloeden die onze planeet nodig heeft. In het afgelopen jaar heeft Renewi aanzienlijke vooruitgang geboekt in belangrijke aspecten van duurzaamheidsrapportage, openbaarmaking en het stellen van doelen en we hebben ambitieuze doelen gesteld voor 2025 en 2030. Bijdragen aan de belangrijkste doelstellingen voor duurzame ontwikkeling blijft ook onze drijfveer.

Als we kijken naar onze belangrijkste markten in Europa en het Verenigd Koninkrijk, hebben ze allemaal laten zien dat ze een leidende rol willen spelen in het bereiken van een circulaire economie. Overheden moeten echter vergaande wetgeving invoeren die afvalverbranding vermindert en de vraag naar secundaire materialen stimuleert om ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen.”

Verbeterde duurzaamheid via SBTi-toepassing en sterke ESG-prestaties

Renewi volgt een sterk duurzaamheidstraject en heeft zich ertoe verbonden om in 2023 wetenschappelijk onderbouwde kortetermijndoelstellingen op te stellen. Deze omvatten een toezegging om onze scope 1 & 2-broeikasgasemissies tegen eind 2030 (FY31) met 50% te verlagen ten opzichte van onze nieuw aangepaste basislijn van FY22. Het omvat ook een toezegging om onze scope 3-emissies tegen 2030 (FY31) met 25% te verlagen. Deze doelstellingen worden de komende maanden ter validatie aan het Science Based Targets-initiatief1 (SBTi) voorgelegd.

In het afgelopen jaar heeft Renewi ook een portfolio van belangrijke ESG-accreditaties verdiend, met erkenning en positieve beoordelingen voor zijn duurzaamheidsprestaties van toonaangevende organisaties, zoals een uitmuntende score van 83 van S&P (Standard & Poor's) Global Ratings voor het tweede jaar op rij. Dit is een erkenning van onze acties om het recyclingpercentage te verbeteren, meer secundaire materialen te produceren en de broeikasgasemissies te verlagen. Renewi kreeg ook een C-score van de Climate Change Questionnaire (CDP), die de transparantie van het bedrijf over klimaatverandering en de positieve bijdrage aan de beperking ervan beloont.

Duurzaamheidspijlers

De duurzaamheidsstrategie van Renewi is gebaseerd op drie pijlers: het mogelijk maken van de circulaire economie door verbranding en storten te vervangen door recycling, de eigen CO2-voetafdruk verkleinen en de zorg dragen voor mensen. Duurzaamheid staat centraal in onze activiteiten en onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op een uitgebreid proces met meerdere belanghebbenden. We zijn verheugd dat we, ondanks alle uitdagingen, sterke vooruitgang hebben geboekt.

Optimistische vooruitzichten

Renewi is optimistisch over de toekomst. We zijn ons bewust van de noodzakelijke stappen die moeten worden genomen en spelen een actieve rol in het vervangen van nieuwe grondstoffen door secundaire materialen, waardoor de uitstoot van onze klanten wordt beperkt. We richten ons ook op het behalen van onze eigen CO2-reductiedoelstellingen en liggen op schema om ons recyclingpercentage te blijven verhogen door nieuwe en innovatieve recyclingfaciliteiten te bouwen. Tegelijkertijd blijven we de meting en transparantie van onze duurzaamheid gerelateerde KPI's verbeteren, zodat we beter inzicht krijgen in onze bijdrage aan de circulaire economie.

Lees meer over de inzet van het bedrijf door Renewi’s Duurzaamheidsverslag te lezen:

Duurzaamheidsverslag 2023

1 Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, het Global Compact van de Verenigde Naties, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het stimuleert ambitieuze klimaatmaatregelen in de particuliere sector door organisaties in staat te stellen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor emissieverlaging op te stellen.