1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi verduurzaamt de afvalverwerkingsketen Defensie en DJI

05 december 2023

De samenwerking tussen Renewi, het ministerie van Defensie en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is gericht op een transparante en duurzamere afvallogistiek. Het doel sluit aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) nummer 8, 12 en 13 van de VN.   

Met een modern wagenpark, een landelijk netwerk van op- en overslagen en brede kennis van afvalstromen is Renewi toonaangevend in duurzame afvalinzameling. 

Nauwkeurig wegen van afval   

Naast het inzamelen en transporteren van afval is het nauwkeurig wegen en registreren van de afvalstromen een belangrijk onderdeel van de samenwerking. Renewi streeft ernaar om 100% van de afvalstromen te wegen. Dit zorgt voor een nauwkeurige traceerbaarheid, wat goed aansluit op het nieuwe afvalbeleid van de Rijksoverheid.   

Ook heeft de Rijksoverheid als doelstelling om gedurende de looptijd van de samenwerking de hoeveelheid restafval terug te brengen naar maximaal 35% van het totale afvalaanbod. Daardoor zal het aanbod van de andere stromen toenemen.  

Partner voor optimalisatie en innovatie   

De Rijksoverheid zocht voor Defensie en DJI een samenwerkingspartner op het gebied van logistiek, milieu impact en innovatie. Via een aanbestedingsprocedure koos de Rijksoverheid voor Renewi.   

Innovatie is een van de kernwaarden van Renewi. Renewi monitort continu de ontwikkelingen in de markt, de afval- en recyclingbranche en relevante wet- en regelgeving. De dienstverlening van Renewi is gebouwd op de pijlers maatwerk, efficiëntie en duurzaamheid. Deze waarden vormen de basis voor de gehele inrichting van de afvalverwerkingsketen.    

Het verminderen van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste doelstellingen binnen de duurzaamheidsstrategie van Renewi, ook in eigen activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn elektrificatie van het wagenpark routeoptimalisatie en samenwerkingen met partners om gezamenlijk afval in te zamelen.  

Schonere en duurzamere samenleving  
Omdat de opdracht betrekking heeft op een totaal van 262 locaties dragen Renewi en zijn partners bij aan een duurzamere toekomst.  
 
De samenwerking staat symbool voor de collectieve inzet voor het minimaliseren van de milieudruk en het verbeteren van de afvalverwerkingsprocessen in Nederland.