1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Too Good To Go: voedselverspilling voorkomen dankzij de Magic Box

17 december 2019

To Good To Go LogoVoedselverspilling stoppen. Dat is dé missie van Too Good To Go, het van oorsprong Deense bedrijf dat ontstond toen 5 vrienden bij toeval tijdens een buffet zagen dat het eten dat overbleef werd weggegooid. De 5 jongens realiseerden zich dat dit vast op veel meer plekken gebeurt, en wilden met een oplossing komen om deze voedselverspilling tegen te gaan. Het initiatief om maaltijden te ‘redden’ via een app bleek een enorm succes, en breidde zich al snel uit naar 12 andere landen in Europa, waaronder Nederland.

Meest inspirerende organisatie in Nederland
In januari 2018 opende Too Good To Go in Nederland haar deuren, en intussen is de organisatie al 35 man groot. Het enorme bereik van de Nederlandse organisatie werd in november 2019 bevestigd door het ontvangen van de 1e prijs van de ‘Inspirerende 40’; een prijs die sinds 2011 jaarlijks door Synergie wordt uitgereikt aan de meest inspirerende organisatie in Nederland. En dat terwijl Too Good To Go voor de 1e keer werd voorgedragen. Het feit dat Too Good To Go door consumenten wordt voorgedragen, toont het enorme bereik van de organisatie aan.

Maaltijden redden dankzij een app
Via de app van Too Good To Go worden producten aangeboden die op de houdbaarheidsdatum zitten of deze naderen. Ondernemers verzamelen deze producten in de Magic Box, waarvoor gebruikers betalen en die gebruikers zelf bij de deelnemende ondernemers komen ophalen. In totaal zijn er intussen ruim 3000 ondernemers in Nederland die zich bij Too Good To Go hebben aangesloten, en Magic Boxen aanbieden via de app. 1,2 miljoen gebruikers van de app hebben sinds 22 januari 2018 al 2 miljoen maaltijden gered in Nederland. Het totaal aantal geredde Europese maaltijden ligt intussen op een duizelingwekkend aantal: 27.081.177.

In het begin was de app gratis, alleen toen werden niet alle Magic Boxen opgehaald. Sinds er een vergoeding wordt gevraagd voor de Magic Boxen, is er veel meer commitment en wordt vrijwel alles opgehaald. Een groot deel van deze vergoeding gaat naar de ondernemers, een kleine fee gaat naar Too Good To Go om de organisatie draaiende te houden en te werken aan de missie.

Vraag en aanbod komen samen op het platform
Sharonne van Diemen, Public Relations Specialist bij Too Good To Go: “Voedselverspilling is een onderwerp dat enorm leeft. Mensen willen in actie komen, en dankzij de app wordt een concrete en gemakkelijke oplossing geboden.” Tijdens de feestdagen leeft dit onderwerp zelfs nog meer, omdat juist tijdens de kerst zelfs nóg meer voedsel wordt verspild. Van Diemen: “Eten is belangrijk tijdens deze dagen, en het is natuurlijk niet onze bedoeling om aan het plezier van de feestdagen af te doen. Sterker nog: door overgebleven eten niet weg te gooien, maar in een bakje te doen, willen we het plezier tijdens deze dagen zelfs verlengen! Daarom besteden we op onze socialmediakanalen nu veel aandacht aan de ‘3e restdag’, waarbij we mensen aanraden om het overgebleven voedsel te bewaren en tijdens de 3e kerstdag weer iets lekkers uit de bakjes op tafel te zetten.”

Vraag en aanbod in balans houden
De uitdaging voor Too Good To Go ligt op dit moment in het netwerk van ondernemers dat – gezien de snelle toename van gebruikers – ook snel moet blijven uitbreiden om aan de vraag naar Magic Boxen te voldoen.

Renewi draagt hieraan bij door Too Good To Go onder de aandacht te brengen bij het eigen netwerk. Door het verhaal van de organisatie te delen op de eigen website, via de socialmediakanalen én de nieuwsbrief, kunnen we Too Good To Go bij nog meer ondernemers onder de aandacht brengen, zodat ook het aantal ondernemers snel groeit. Het gaat daarbij om ondernemers die met verse producten werken, zoals horecabedrijven, restaurants, supermarkten, bakkers en hotels. Het is belangrijk dat de hoeveelheid ondernemers even snel groeit als de gebruikers van de app, om op die manier zoveel mogelijk gebruikers de mogelijkheid te bieden ondernemers bij hun in de buurt te helpen hun verspilling terug te dringen.

Educatieve functie voor bewustwording
Too Good To Go wil haar enorme bereik in 2020 verder benutten door naast de app ook bedrijven en organisaties te gaan inspireren en motiveren om geen voedsel meer te verspillen. Too Good To Go is daarom de ‘Movement’ gestart, die geleid door een Food Waste Campaigner voor meer bewustwording wil zorgen bij huishoudens, bedrijven, scholen en de politiek. Onder andere via een kennisdatabank, waarin alle kennis wordt vastgelegd die binnen Too Good To Go aanwezig is rond voedselverspilling. Of door een educatieve taak op zich te nemen door gastlessen te organiseren voor scholen.

Doorontwikkelen app
De app blijft in ontwikkeling. Intussen is de mogelijkheid toegevoegd om voor vegetarische en veganistische Magic Boxen te kiezen. Inspelen op mogelijke voedselallergieën is nog geen optie. Too Good To Go benadrukt in de app dat de inhoud van de Magic Box afhankelijk is van wat de locatie over heeft, en dat de gebruiker zelf of in overleg met de ophaallocatie kan bekijken wat hij of zij wel of niet kan of mag eten, en als er eten overblijft dit te delen met andere mensen.

Renewi en Too Good To Go: op één lijn
Net als Too Good To Go gelooft Renewi ook dat afval niet weggegooid moet worden, maar moet worden ingezet als aparte stroom zodat het alsnog (her)gebruikt kan worden. Renewi en Too Good To Go geloven daarnaast allebei dat er aandacht besteed moet worden aan bewustwording, wat mensen weer inspireert en motiveert om (voedsel)verspilling te voorkomen. Op deze manier komt er dus eerder in de keten aandacht voor het voorkomen van verspilling, waarmee beide bedrijven hun educatieve verantwoordelijkheid nemen. De missies zitten dus duidelijk op één lijn. Renewi levert graag een bijdrage aan de bewustwording rond voedselverspilling, en brengt daarom Too Good To Go onder de aandacht bij haar eigen netwerk. Een prachtige kick-off zo vlak voor de feestdagen, waarbij we hopen dat organisaties die voedsel overhouden geïnteresseerd zijn om zich als ondernemer aan te sluiten bij Too Good To Go.


 

 

Renewi ondersteunt het voorkomen van voedselverspilling middels de Too Good To Go app, maar helaas is het toch niet altijd te voorkomen. Daarom zamelen wij over-de-datumproducten, productieafvalpartijen, afgekeurde producten en teruggehaalde partijen uit de voedingsindustrie en foodretail in. Op onze locaties in Son en Amsterdam worden de verpakkingen (kunststof, karton, glas en metaal) vervolgens machinaal gescheiden van de organische resten. Het organische materiaal wordt vergist, waarbij duurzame energie vrijkomt, en gecomposteerd. Het verpakkingsmateriaal wordt deels gerecycled, zoals papier, metaal, glas en plastics, en deels ingezet voor de productie van energie. Met de inzameling en verwerking van 1.000 kg organische restproducten besparen we 501 kg CO2 t.o.v. verbranding als restafval. Hier kan een gezin 9 jaar lang voor op gas koken.

Zo geven we als Renewi een tweede leven aan verspild voedsel. Maar het heeft absoluut onze voorkeur dat voedsel helemaal niet verspild wordt.