1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Veerkrachtige halfjaarresultaten en positieve vooruitzichten

10 november 2020


Afvalstromen van ATM

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn tussentijdse resultaten over de zes maanden tot en met 30 september 2020 (‘H1’) bekend.

Samengevat

 • Veerkrachtige financiële en operationele prestaties ondanks Covid-19
 • Volumes van Nederland en België Commercial in het 2e kwartaal goed hersteld tot respectievelijk 97% en 91% van vorig jaar
 • Opbrengsten en onderliggende EBITDA uit de voortgezette activiteiten met 3% gedaald1
 • Onderliggende EBIT uit de voortgezette activiteiten met 25% gedaald tot € 28,3 mln.1
 • Totaal uitzonderlijke posten met 86% gedaald tot € 8,1 mln.
 • Statutaire winst van € 3,5 mln., € 38,9 mln. meer vergeleken met vorig boekjaar
 • € 10 mln. kostenbesparingen in H1 en naar verwachting meer dan de geplande € 15 mln. over het volledige boekjaar.Naar verwachting meer dan de geplande € 60 mln. aan kasbesparingen over het volledige boekjaar
 • Vrije kasstroom met 89% gestegen tot € 97,8 mln., mede dankzij aanzienlijk uitstel van belastingen
 • Nettokernschuld* verminderd van € 457 mln. in maart 2020 tot € 381 mln., waardoor de ratio nettoschuld / EBITDA uitkomt op 2,69x
 • Liquiditeit blijft sterk met € 325 mln. (maart 2020: € 252 mln.)

Drijfveren voor aanhoudende toekomstige winstgroei blijven sterk

 • Herstel opbrengsten ATM op schema
 • Programma Renewi 2.0 vordert goed
 • Innovatiepijplijn vordert, vooral in verband met bio-LNG, bouwmaterialen en RetourMatras
 • Gunstige trend in regelgeving houdt aan en groeiende vraag naar circulaire oplossingen
 • Vooruitzichten volledig jaar: de raad van bestuur verwacht een wezenlijk betere prestatie dan in eerdere vooruitzichten

1Cijfers vermeld op basis van voortgezette activiteiten (exclusief Reym en onze Canadese activiteiten, die in het vorige boekjaar werden afgestoten) en op ongewijzigde IFRS 16-basis

*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het Verenigd Koninkrijk

Otto de Bont, Chief Executive Officer, over de resultaten:

“We hebben in de eerste helft van dit jaar een uitstekende prestatie geleverd, beter dan de door onze covid-19 bijgestelde prognose, met dank aan de inspanningen van onze mensen. We zijn onze klanten en gemeenschappen onverminderd blijven bedienen en hebben belangrijke innovaties doorgevoerd in onze producten, diensten en operationele werkwijzen om onze mensen te beschermen. Dankzij stevige ingrepen in de kosten en de kasmiddelen boekten we een positieve kasstroom en daalden zowel de netto schuld als de schuldgraad. Ik wil onze 6.800 medewerkers bedanken voor de inzet en flexibiliteit waarmee zij in deze uitdagende tijden onafgebroken onze klanten bijstaan en meer uit het afval blijven halen.

“De raad van bestuur blijft voorzichtig over de macro-economische vooruitzichten, in het bijzonder gericht op een mogelijke toekomstige vertraging van de Nederlandse bouwmarkt. Hoewel in de Benelux recent opnieuw strengere lockdownmaatregelen zijn afgekondigd om covid-19 te beteugelen, die mogelijk de volledige tweede helft van het boekjaar van kracht blijven, verwachten wij gezien onze sterke prestaties in het eerste halfjaar, dat een periode van omvangrijke lockdownmaatregelen in het eerste kwartaal omvatte, een resultaat voor het volledige jaar dat aanmerkelijk hoger ligt dan onze eerdere verwachtingen.

Hoewel ons resultaat op langere termijn wordt beïnvloed door de snelheid en omvang van het economische herstel, zijn de afvalvolumes vanouds bestand tegen cyclische schommelingen, terwijl de overgang naar meer recycling ons bedrijfsmodel blijft ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’ met steun van de EU en nationale regeringen bieden naar verwachting aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten. Wij blijven ervan overtuigd dat onze drie strategische groei-initiatieven – winstherstel bij ATM, het Renewi 2.0-programma en onze innovatiepijplijn – voor een aanzienlijke extra winst zullen zorgen in de komende drie jaar en daarna.

Financiële kerncijfers

 

Sep 2020

Sep 2019

%

ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR

 

 

 

Opbrengsten1 voortgezette activiteiten

€821,4mln

€ 850,7mln.

-3%

Onderliggende EBITDA1 voortgezette activiteiten

88,5mln.

€91,2mln.

-3%

Onderliggende EBIT1 voortgezette activiteiten

€28,3mln.

€37,8mln.

-25%

Onderliggende winst voor belastingen1 voortgezette activiteiten

€15,3mln.

€20,2mln.

-24%

Onderliggende WPA1 voortgezette activiteiten (cent per aandeel)

1,5ct.

1,9ct.

-21%

Vrije kasstroom1

€97,8mln.

€51,8mln.

+89%

Nettokernschuld*

€381mln.

€514mln.

 

 

 

 

 

STATUTAIR

Opbrengsten uit voortgezette activiteiten

€ 821,4mln.

€915,7mln.

 

Operationele winst uit voortgezette activiteiten

€ 17,0mln.

€1,0mln.

 

Winst/(verlies) voor belastingen uit voortgezette activiteiten

€4,4mln.

€(17,8)mln.

 

Verlies uit stopgezette activiteiten

-

€(16,6)mln.

 

Basiswinst per aandeel uit voortgezette activiteiten (cent)

0,5ct.

(2,4)ct.

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

€133,9mln.

€85,4mln.

 

1Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 18. De voortgezette activiteiten zoals weergegeven voor het vorige boekjaar zijn exclusief de financiële resultaten voor de Canada Municipal-activiteiten, die op 30 september 2019 werden verkocht, en de Reym-activiteiten, die op 31 oktober 2019 werden verkocht, zoals uiteengezet op pagina 4. Het onderdeel Canada Municipal voldeed aan de definitie van een stopgezette activiteit en werd als dusdanig opgenomen.

* De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

De resultaten over zowel dit boekjaar als de vergelijkbare periode van het vorige boekjaar worden gerapporteerd met toepassing van IFRS 16.  Waar van toepassing delen wij ook bepaalde maatstaven op IAS 17-basis mee, aangezien die met name voor de berekening van de schuldgraad ten aanzien van de bankconvenanten relevant zijn.

Toelichtingen:

 1. Vandaag, 10 november, om 9.30 uur GMT houdt het management een virtuele presentatie voor analisten
 2. U kunt die presentatie online bekijken en beluisteren via volgende link: https://channel.royalcast.com/renewi/#!/renewi/20201110_1
 3. Een exemplaar van deze mededeling is te vinden op de website van het bedrijf (www.renewiplc.com). U vindt er ook een exemplaar van de presentatie van vandaag en kunt er een webcast opvragen.

Toekomstgerichte verklaringen

Sommige verklaringen in deze mededeling zijn ‘toekomstgerichte verklaringen’.  Toekomstgerichte verklaringen zijn soms, maar niet altijd, te herkennen aan woorden zoals ‘zullen’, ‘kunnen’, ‘wellicht’, ‘blijven’, ‘geloven’, ‘verwachten’, ‘van plan zijn’ of soortgelijke uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen gaan gepaard met risico’s, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke financiële situatie, prestaties en resultaten van Renewi in de toekomst aanzienlijk kunnen afwijken van de in die toekomstgerichte verklaringen uiteengezette plannen, doelstellingen en verwachtingen. Dergelijke verklaringen gelden slechts per de datum van deze mededeling en behoudens voor zover het daar wettelijk toe verplicht is, verbindt Renewi zich er op geen enkele wijze toe die toekomstgerichte verklaringen te herzien of actualiseren.