1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol

Veilige verwerking van lachgascilinders

28 maart 2024

Vanaf begin 2023 valt lachgas onder de Opiumwet, wat betekent dat er in Nederland een lachgasverbod van kracht is. Met de invoering van dit verbod is een regeling komen te vervallen waarbij lege cilinders werden ingeleverd bij de leveranciers in ruil voor de betaalde borgsom. Helaas heeft dit geleid tot een ongewenste situatie waarin gebruikers de cilinders nu in de openbare ruimte of bij het reguliere afval achterlaten.

Problemen met lege lachgascilinders

Deze achtergelaten lachgascilinders vormen echter een direct gevaar tijdens het inzamelen en verwerken van het afval. De cilinders komen onder druk te staan in het afval, wat kan leiden tot explosies in de inzamelvoertuigen, stortbunkers en/of verbrandingsovens.  Naast direct gevaar voor onze medewerkers brengt het enorme materiële schade met zich mee. Dit resulteert in aanzienlijk hogere kosten en een vergroot risico op verstoring van het gehele afvalverwerkingsproces. De schade voor afvalverwerkingsbedrijven is inmiddels in de miljoenen gelopen.

Overleg om dit landelijke probleem aan te pakken

Sinds april 2023 zijn de Koninklijke Vereniging van Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD), de Vereniging van Afvalbedrijven (VA), de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met elkaar in gesprek om deze kwestie aan te pakken. Helaas zijn er tot op heden nog geen concrete oplossingen.

Extra controle

Renewi erkent het probleem en de noodzaak om gevaarlijk afval uit het restafval te verwijderen. Er zal daarom strenger gecontroleerd worden op de aanwezigheid van lachgascilinders. 

Controleer ook uw eigen container op lachgascilinders, zeker wanneer deze op een makkelijk te bereiken plek is, buiten het zicht.

Lachgascilinders inleveren bij de milieustraat 

Lachgascilinders vallen onder de regels van gevaarlijk afval en mogen daarom niet in het ‘gewone’  afval terechtkomen. Op landelijk niveau is met het Openbaar Ministerie overeengekomen dat lege  lachgascilinders afgeleverd mogen worden door inwoners bij de milieustraten in de gemeenten.  Bij de milieustraat worden ze veilig opgeslagen en naar de juiste verwerker getransporteerd waar ze volgens de juiste richtlijnen verwerkt worden. 

Wij vragen iedereen om verantwoordelijkheid te nemen en lege lachgascilinders op de juiste manier in te leveren bij de milieustraat. Samen kunnen we gevaarlijke situaties en schade voorkomen.

Dank u wel voor uw medewerking!