1100 liter rolcontainer voor restafval

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

Uw postcode

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

op aanvraag

Veel bedrijven in uw branche bestellen bij deze container nog een andere container

Eigenschappen

Container Specificaties

Afmetingen
125 x 113 x 133 CM (LxBxH)
Type
Rolcontainer
Inhoud
1100 l

Acceptatie en productvoorwaarden

Wel gebruiken voor

De container mag uitsluitend restafval bevatten.
Onder restafval verstaat de bevoegde overheid: De afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.
De afvalstoffen die worden gelijkgesteld aan bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die geen huishoudelijk afvalstoffen zijn.

Niet gebruiken voor

Volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld en mogen aldus niet bij het restafval worden gevoegd:
Klein gevaarlijk afval van bedrijfsmatige oorsprong, Glasafval, Papier- en kartonafvalstoffen, Afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, Groenafval, Textielafval, Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Afvalbanden, Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, Afgewerkte olie, Gevaarlijke afvalstoffen, Asbestcementhoudende afvalstoffen, Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, Houtafvalstoffen,  Metaalafvalstoffen, PMD.

Veel voorkomende containers in uw branche

Onderstaande containers worden veel afgenomen door bedrijven. Selecteer uw branche en subbranche voor en branchespecifiek aanbod

Sorteer op branche