5000 liter BE-LOW container voor restafval

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

Uw postcode

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

Wilt u een oplossing uit ons zakelijk of particulier assortiment?

op aanvraag

Eigenschappen

Container Specificaties

Afmetingen
160x160x140 cm
Type
Semi-ondergrondse container
Inhoud
5000 l

Acceptatie en productvoorwaarden

Wel gebruiken voor

De container mag uitsluitend restafval bevatten.
Onder restafval verstaat de bevoegde overheid: De afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit.
De afvalstoffen die worden gelijkgesteld aan bedrijfsafvalstoffen: alle afvalstoffen die geen huishoudelijk afvalstoffen zijn.

Niet gebruiken voor

Volgende afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld en mogen aldus niet bij het restafval worden gevoegd:
Klein gevaarlijk afval van bedrijfsmatige oorsprong, Glasafval, Papier- en kartonafvalstoffen, Afval van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, Groenafval, Textielafval, Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, Afvalbanden, Steenachtige fracties van bouw- en sloopafval, Afgewerkte olie, Gevaarlijke afvalstoffen, Asbestcementhoudende afvalstoffen, Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, Houtafvalstoffen,  Metaalafvalstoffen, PMD.