Deel 1: implementatie
  1. Homepage
  2. Afvalscheiding in het mkb
  3. Deel 1 implementatie Deel 1 implementatie

Afvalscheiding in het mkb - implementatie

Aan de hand van deel 1 van dit doe-het-zelf pakket kunnen mkb-bedrijven hun afvalscheiding aan de bron verbeteren en zo hun restafval reduceren. Aan de hand van 20 acties kunnen ze zélf in kaart brengen welke afspraken, oplossingen en aanpakken goed aansluiten bij hun specifieke situatie. Mogelijke oplossingsrichtingen voor afvalscheiding en afvalpreventie kunnen zo verkend en waar mogelijk daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

Het implementatieplan is opgebouwd uit 5 stappen:

  1. Inzicht in de afvalsituatie op kantoor
  2. Ambitie en strategie
  3. Vertaling van inzicht en ambitie naar uitvoeringsplannen
  4. Opstellen van programma’s en projecten
  5. Borging in de organisatie (monitoring en continuïteit)

De mate waarin bedrijven al bezig zijn met afvalscheiding en -preventie verschilt. De één is verder dan de ander. Zodoende is het implementatieplan opgezet, waarbij stappen en acties los van elkaar doorlopen kunnen worden, afhankelijk van de stappen die een bedrijf al heeft gezet. Elke actie is aan een eigen paragraaf gekoppeld. In een aantal acties wordt naar een bepaald tabblad van een Excelbestand verwezen. Dit bestand ontvangt u samen met het doe-het-zelf pakket.

Implementatieplan "Afvalscheiding in het mkb" downloaden

Ik wil het implementatieplan...

Download het implementatieplan "Afvalscheiding in het mkb"

Stappenplan downloaden