Afvalscheiding in het mkb
  1. Homepage
  2. Afvalscheiding in het mkb Afvalscheiding in het mkb

Welkom in onze wereld waarin afval niet bestaat!

Wij denken anders over afval en zien het als een kans! Wij streven naar minder afval en vervuiling, slimmer (her)gebruik van schaarse grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Zo dragen we bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Compleet doe-het-zelf pakket voor mkb-bedrijven

Bedrijven en medewerkers worden zich steeds meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze planeet en zijn steeds meer bereid om naar hun eigen patronen te kijken. Een aspect daarvan is hun omgang met afval.

Daarom willen steeds meer bedrijven beter afval scheiden, meer afval voorkomen en restafval reduceren. Dit vraagt enerzijds om een correcte fysieke inrichting van de bronscheiding op het bedrijf, maar anderzijds ook om gedragsverandering van medewerkers en bezoekers.


Maar ook de Nederlandse Overheid stimuleert dat mkb-bedrijven met hun (rest)afval aan de slag gaan. In 2016 heeft de Nederlandse Overheid het Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050 gelanceerd. Eén van de doelstellingen uit het programma is dat bedrijven, overheden en organisaties in 2022 50% minder restafval van huishoudelijke aard (papier/ karton, pmd, glas, kartonnen bekers, etc.) mogen produceren vergeleken met 2012 (p. 65 §5.5.3). Daarnaast heeft de Nederlandse Overheid de afvalstoffenbelasting per 1/1/2020 verhoogd naar € 32,63 per 1.000 kg.

Met dit doe-het-zelf pakket voor mkb-bedrijven wil Renewi mkb-ers in Nederland faciliteren om de afvalscheiding op hun bedrijf te verbeteren. De doelgroep van dit ‘doe-het-zelf pakket’ bestaat uit mkb-bedrijven met minder dan 150 medewerkers. Daarbij focussen we ons op de kantooromgeving, maar iedere mkb-ondernemer kan van daaruit de doorvertaling naar zijn eigen specifieke situatie maken.