1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Duurzame pilot; afval in balen vervoerd over het spoor

10 juli 2023

Afgelopen vrijdag werd het startsein gegeven voor een proef om restafval over het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. In totaal wordt 500 ton restafval in balen met de trein vervoerd. Het doel van de pilot is te onderzoeken of het mogelijk is om afval efficiënter te vervoeren via treintransport in plaats van wegtransport. De samenwerkende partijen zijn recycler Renewi, DB Cargo Nederland, Cabooter Venlo, AEB Amsterdam, Topsector Logistiek.

Wekelijks transporteert Renewi 1.300 ton restafval over de weg vanuit Limburg. Dit zijn ongeveer 59 transportbewegingen. Tijdens de pilot wordt onderzocht of het technisch haalbaar is om het afval, zonder te schredderen, te verbalen en aansluitend deze balen in een treinwagon te plaatsen.

Duurzamere logistiek

“Het verlagen van onze CO2-voetafdruk is een van onze doelstellingen”, zegt Martijn Rüth, General Area Manager Renewi Nederland. “Daarbij is duurzamere logistiek van belang. Het transporteren van afval over het spoor in plaats van over de weg zorgt voor CO2 vermindering en voor een afname van verkeer op de Nederlandse wegen”. 

“Met deze pilot willen we inzichten krijgen in de technische aspecten, randvoorwaarden zoals vergunningseisen, daadwerkelijke kosten en de hoeveelheid CO2-reductie van het vervoer”, zegt Kim Hazelaar, Programmamanager van Topsector Logistiek. “ Deze resultaten geven inzicht in de mate waarin spoor een goed alternatief is voor vervoeren van afval.”

“Tijdens de pilot wordt 500 ton afval in één keer over het spoor vervoerd. Normaal gesproken zijn daar 23 vrachtwagens voor nodig. Deze manier van vervoeren is dus beter voor het milieu en beter voor de doorstroming op de weg”, aldus Nanouke van ’t Riet, CEO/COO van DB Cargo Nederland. “Een logistieke win-winsituatie dus”, vult Rogier Masselink Manager Markt & Communicatie van AEB Amsterdam aan. ”Samen zetten we ons in om afvalverwerking in de gehele keten te verduurzamen, ook op logistiek gebied”.

Met balen kunnen veel meer tonnen afval vervoerd worden, dan met los gestort afval. Het bespaart kosten en levert CO2-reductie op. ‘’Het is mooi om te zien dat we deel uit kunnen maken van een verdere verduurzaming van transport in Nederland, middels onze cruciale positie binnen de logistieke hotspot van Europa’’, aldus Rodney Ferris, COO van de Cabooter Group.

Duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda. Alle partijen kijken uit naar de juiste inzichten middels deze pilot om transport van afvalstromen verder te verduurzamen.  De pilot, inclusief het verbalen van afval, duurt 3 weken.