1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Halfjaarresultaten voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023

09 november 2023

Renewi plc ("Renewi", het "Bedrijf" of, samen met haar dochterondernemingen, de "Groep") (LSE: RWI), het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten bekend voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023 ("HY24" of de "periode").

Financiële hoogtepunten - in lijn met de verwachtingen vanaf 4 oktober 2023 

 • Omzet van €937m en onderliggende EBIT1 van €50,7m (HJ23: respectievelijk €952m en €75,2m), weerspiegelt de prijzen voor secundaire grondstoffen samen met een matige volumeomgeving in bepaalde commerciële afvalsectoren en in het bijzonder bouw & sloop ("B&S")
 • Onderliggende EBITDA van €113,6m (HY23: €131,9m)
 • Statutaire winst na belastingen van €35,3m (HY23: €53,4m) en basis EPS van 42 cent (HY23: 66 cent)
 • Netto kasinstroom uit bedrijfsactiviteiten van €88,8m (HY23: €74,0m) door verbeteringen in werkkapitaal
 • Netto kernschuld* ten opzichte van EBITDA van 2,1x (maart 2023: 1,8x) met netto kernschuld toegenomen tot €383,2m (maart 2023: €370,6m), in lijn met de verwachtingen

Strategische en Operationele hoogtepunten - sterke acties in HJ24 

Focus op marges:

 • Renewi 2.0 is nu succesvol afgerond en het programma heeft de productiviteit in HJ24 ondersteund.
 • Aanvullende acties worden in het tweede halfjaar geïmplementeerd om de verkoop-, algemene en administratieve kosten en andere kosten met €15 miljoen op jaarbasis te verlagen, met behoud van vermogen en capaciteit

Portfolio acties:

 • Zoals eerder aangekondigd, strategische herziening van UK Municipal op schema, beoogde resultaat verwacht in de eerste helft van 2024
 • Sterke prestaties in het tweede kwartaal van Mineralz & Water ("M&W"), na het opstarten van de zand- en grindproductie, met naar verwachting sterk verbeterde resultaten in het tweede halfjaar, in lijn met het plan voor prestatieverbetering.

Versnelde groei:

 • Succesvolle ingebruikname van een sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Acht, Nederland, die naar verwachting in de loop van 2024 ten minste een groepsrendement zal behalen.
 • De Groep heeft een aantal nieuwe klanten binnengehaald, waaronder het Nederlandse Ministerie van Defensie, TotalEnergies en de Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Renewi’s Speciality bedrijf Maltha bleef recordprestaties leveren dankzij operationele verbeteringen en strategische investeringen. Coolrec handhaafde sterke volumes in de periode, hoewel de kunststofprijzen lager waren.

Vooruitzichten - op koers om verwachtingen voor het hele jaar te realiseren

 • Vooruitzichten voor het volledige jaar ongewijzigd ten opzichte van de trading update van 4 oktober 2023
 • Omzet stabiel als gevolg van gerichte commerciële initiatieven en structurele factoren, waaronder de Vlarema 8-wetgeving, die naar verwachting de veerkrachtige vraag in de tweede helft van het jaar zal ondersteunen in Commercial Waste België, M&W en de Speciality-activiteiten, wat de aanhoudend lage B&S-activiteit in Nederland deels zal compenseren
 • Aanzienlijk sterkere EBIT-prestaties in het tweede halfjaar, ondersteund door aanhoudend winstherstel bij M&W, de eerste bijdrage van acties op het gebied van verkoop- en algemene beheerskosten, prijsstelling en verdere productiviteitsinitiatieven. Verdere voordelen van onze marge- en portfolio-initiatieven, samen met gestabiliseerde recyclaatprijzen en positieve effecten van Renewi 2.0, ondersteunen het vertrouwen in goede vooruitgang in FY25.

Strategie uitgerold om op middellange termijn duurzame verbeteringen in marges en kasstroomconversie te realiseren

 • >5% organische omzetgroei per jaar realiseren door middel van groei-initiatieven, verhoogde recycling conversie en gerichte vergroting van marktaandeel
 • EBIT-marges met hoge cijfers
 • Vrije kasstroom genereren van ten minste 40% van EBITDA
 • ROCE van meer dan 15%
 • Gedisciplineerde strategie voor kapitaalallocatie gericht op aantrekkelijke en duurzame aandeelhouderswaarde met behoud van sterke balans, zoals uiteengezet tijdens het Capital Markets Event van de Groep

Otto de Bont, Chief Executive Officer, zei:

"Onze prestaties in het eerste halfjaar waren in lijn met onze verwachtingen en eerdere guidance van oktober. In deze periode keerden de prijzen van secundaire grondstoffen terug naar een meer genormaliseerd niveau, na de ongekende piek in Covid. Volumes stabiliseerden, behalve in Bouw- en Sloopafval in Nederland. Als reactie hierop nemen we krachtige maatregelen door onze SG&A-kosten met €15 miljoen op jaarbasis te verlagen.

"Naast het verlagen van de kosten blijven we profiteren van eerdere strategische acties. Mineralz & Water hebben bijvoorbeeld vanaf september de productie van zand en grind in onze grondreinigingsactiviteiten opgevoerd en we verwachten in het tweede halfjaar sterk verbeterde resultaten te kunnen laten zien. We blijven investeren in toekomstige autonome groei; bij Maltha zorgden de operationele verbeteringen ervoor dat het bedrijf een recordprestatie kon neerzetten. Onze Vlarema8-lijn in Gent, België, is in H1 opgestart en we hebben ook onze sorteerinstallatie voor harde kunststoffen in Acht, Nederland, in gebruik genomen. Al deze acties dragen bij tot een sterker tweede semester en onze strategische doelstellingen op middellange termijn. Op commercieel gebied heeft Renewi een aantal belangrijke klanten binnengehaald als gevolg van onze sterke waarde propositie, zoals het Nederlandse Ministerie van Defensie, TotalEnergies en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

“Zoals we in oktober hebben aangekondigd, zijn we bezig met een strategische heroriëntatie van onze gemeentelijke activiteiten in het Verenigd Koninkrijk, waarvan de eerste resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2024.” 

"Vooruitkijkend, zullen onze acties op het gebied van SG&A-kosten en de voordelen van Renewi 2.0 en het herstel van Mineralz & Water naar verwachting leiden tot een hogere winst en margegroei in de tweede helft van het jaar en we verwachten dat dit zal doorwerken in FY25. Renewi's veerkracht en vakkundige omgang met prijs- en kostendynamiek hebben gezorgd voor een stabiele financiële positie en we herbevestigen onze intentie om de dividenduitkering aan het eind van dit boekjaar te hervatten. Als bedrijf zijn we trots op de cruciale rol die Renewi speelt in het sluiten van de kringloop naar een circulaire economie en we kijken ernaar uit om de decarbonisatie van onze wereld mogelijk te blijven maken en tegelijkertijd waarde te leveren aan onze aandeelhouders."

Resultaten

 

HY24

HY23#

% Wijziging

ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR

€937.1m

€952.0m

-2%

Omzet

€113.6m

€131.9m

-14%

Onderliggende EBITDA1

€50.7m

€75.2m

-33%

Onderliggende EBIT1

5.4%

7.9%

-2.5pps

Onderliggende EBIT1 marge

€24.1m

€22.2m

 

Aangepaste vrije kasstroom

€(1.6)m

€(4.4)m

 

Vrije kasstroom1

-1.4%

-3.3%

 

Vrije kasstroom / EBITDA conversie

8.1%

12.2%

 

Rendement op geïnvesteerd vermogen1

€383.2m

€387.7m

 

Nettokernschuld*

€937.1m

€952.0m

-2%

 

 

 

 

STATUTAIR

 

 

 

Omzet

€937.1m

€952.0m

-2%

Operationele winst

€64.1m

€83.6m

-23%

Winst vóór belastingen

€45.4m

€71.6m

-36%

Winst voor de periode

€35.3m

€53.4m

-34%

EPS (cent per aandeel)

42c

66c

-36%

Kasstroom uit operationele activiteiten

€94.7m

€81.9m

 

Totale nettoschuld (inclusief IFRS16-leaseovereenkomsten)

€687.9m

€687.6m

 

1De definitie en de reden voor het gebruik van niet IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting 18.
#Bepaalde waarden voor September 2022 zijn aangepast om aanpassingen in het voorgaande jaar te weerspiegelen, zoals vermeld in toelichting 2.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.