1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi kondigt nieuwe CO2- en recyclingrapportage voor klanten aan

23 mei 2024

Eenvoudig en nauwkeurig rapporteren volgens CSRD-richtlijn

 

Waste-to-productbedrijf Renewi kondigt aan dat het dit jaar een innovatieve CO2 - en recyclingrapportagetool aan zal bieden aan al zijn klanten in Nederland. Deze tool komt tegemoet aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het nieuwe CSRD verplicht bedrijven om hun impact op klimaat, de maatschappij, en beleid (ESG) te rapporteren, waarbij afval een belangrijk thema is. Renewi investeerde in een grondige en objectieve berekening door onderzoeksbureau TNO. TNO calculeert de daadwerkelijke CO2 -uitstoot per afvalstroom en recyclingpercentage specifiek voor de processen van Renewi. Naar verwachting zal deze unieke service eind 2024 voor klanten van Renewi uitgerold worden.  

De CSRD-rapportage verplichting geldt vanaf 2024 voor grote beursgenoteerde bedrijven. Later zal deze ook gelden voor veel bedrijven die nu nog niet onder de huidige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) richtlijn vallen. Bedrijven moeten niet alleen over hun eigen CO2 -uitstoot rapporteren, maar ook over de uitstoot in hun waardeketen, naar aanleiding of als gevolg van diens activiteiten.  

CO2-berekeningen 

Renewi communiceerde reeds CO2-cijfers om aan te duiden hoeveel uitstoot de klant vermeed door afval gescheiden aan te bieden, ten opzichte van het afval verbranden als restafval. Deze cijfers maken duidelijk dat je door afval te scheiden niet alleen grondstoffen bespaart, maar in veel gevallen ook CO-uitstoot vermijdt. Voor de CSRD-rapportage is echter niet de vermeden CO2 -uitstoot maar de daadwerkelijke CO2 -uitstoot per afvalstroom noodzakelijk. Hierbij wordt dus de hoeveelheid uitstoot berekend die vrijkomt bij het inzamelen en verwerken van de betreffende afvalstroom. Renewi koos ervoor om de cijfers voor zijn specifieke processen door TNO, een onafhankelijk onderzoeksbureau, wetenschappelijk te laten onderbouwen en objectief te laten berekenen en valideren. 

Van inzameling tot grondstof 

Voor de berekeningen werd de Life Cycle Analysis (LCA)-methode toegepast; van inzameling tot grondstof. Zo is onder andere gekeken naar het aantal kilometers dat gemiddeld voor de inzameling van een afvalstroom wordt gereden, het type brandstof dat wordt gebruikt en het type voertuig. Maar ook naar het gemiddelde dieselverbruik, gas- en elektra per afvalstroom om deze te sorteren met als doel te verwerken tot circulair materiaal.  
 
Dr. Esther van den Beuken, Market Manager Circularity bij TNO: "Het doel van Nederland is om in 2050 alle materialen circulair te maken. Dat is een ontzettende uitdaging. Daarom moeten we nu investeren in alle facetten om dat mogelijk te maken. Van duurzaam productontwerp, tot nieuwe sorteer- en recycletechnologieën en de nauwe samenwerking binnen de waardeketens. Inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot en recyclingpercentage over de hele waardeketen is belangrijke informatie voor de bedrijven en een motivatie voor de samenleving om afval beter te scheiden, sorteren en recyclen.” 

Belang van CO2 - en recyclingrapportage 

Het rapporteren van CO2-uitstoot en het recyclingpercentage van afval valt onder de Environment (E) van het CSRD. Deze cijfers hebben CSRD-verplichte klanten nodig om te kunnen voldoen aan Europese wetgeving. Om ervoor te zorgen dat klanten te allen tijde bij hun CO2-uitstoot en recyclingpercentages kunnen, zullen deze in de bestaande klantportaalomgeving MyRenewi beschikbaar zijn. 
De cijfers zijn niet alleen van belang voor de CSRD-rapportering maar ook voor bedrijven die duurzame ambities hebben. Door deze cijfers ziet men immers onmiddellijk wat de milieu-impact is van het aanleveren van gescheiden afval ten opzichte van restafval. Renewi hoopt bedrijven hiermee te motiveren om afval nog beter te gaan scheiden.  

Sander Leenders, Commercieel Directeur Nederland van Renewi: “Het voldoen aan het CSRD vergt voor de meeste ondernemingen een aanzienlijke inspanning. Renewi zal zijn klanten voorzien van een unieke service om ze nog beter te ondersteunen om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. De nieuwe rapportagetool is specifiek ontworpen zodat onze klanten in staat zijn om eenvoudig en nauwkeurig hun CO2 -uitstoot per afvalstroom en recyclingpercentage te rapporteren.  Daardoor kunnen bedrijven bewustere milieukeuzes maken. Zo dragen we samen bij aan een duurzamere toekomst”.   

Met deze nieuwe rapportagetool vergroot Renewi dus transparantie: enerzijds in de bedrijfsvoering van zijn klanten als anderzijds in de eigen activiteiten.