1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Actueel

Renewi plc Pre-close trading update

25 april 2024

Renewi plc, het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, geeft vandaag een update over de prestaties van de Groep voor het boekjaar dat eindigt op 31 Maart 2024 (“FY24”).

Overzicht

De Groep boekte voortgang met het realiseren van de eerder gecommuniceerde strategische prioriteiten tijdens Renewi’s Capital Markets Day (“CMD”) in oktober 2023. Verwacht wordt dat de Groep resultaten zal rapporteren voor het boekjaar 24 (FY24) in lijn met de huidige marktverwachtingen. Sterke prestaties in drie van de vier divisies werden gerealiseerd, samen met kostenbesparingen binnen de hele Groep, te midden van een uitdagende zakelijke omgeving voor Commercial Waste Nederland. Recyclaatprijzen bleven grotendeels stabiel gedurende de tweede helft van het jaar.

Realisatie van strategische doelstellingen

Verdere optimalisatie van de portfolio

Mineralz & Water zette het herstel voort en presteerde iets beter dan het oorspronkelijke herstelplan. De wateractiviteiten lieten sterke resultaten zien. De activiteiten aan de bodemzijde bleven in lijn met de verwachtingen gedurende de tweede helft van het boekjaar. In het vierde kwartaal (Q4) kreeg vulmiddel de einde-afvalstatus, naast de al bestaande einde-afvalstatus voor grind. De autoriteiten beoordelen momenteel de einde-afvalstatus voor zand.

De strategische herziening van UK Municipal ligt op schema en zal naar verwachting worden aangekondigd tegen 30 juni 2024.

Sterker platform

Zoals eerder vermeld tijdens de CMD, blijft kostenreductie en -efficiëntie zowel op korte als langere termijn een belangrijk aandachtspunt voor de Groep. Renewi lanceerde zijn Simplify-programma in het derde kwartaal (Q3), waarbij de volledige beoogde run-rate-impact van € 15 miljoen aan VAA-kosten in het vierde kwartaal (Q4) is bereikt. Dit droeg bij aan onze middellange termijndoelstelling om hoge eencijferige EBIT-marges te behalen.

Daarnaast is Renewi tijdens FY24 gestart met het digitale Future Fit-programma, een strategisch initiatief dat naar verwachting de operationele efficiëntie, het gebruik van activa en de klanttevredenheid zal verhogen. Het programma zal ook de Groep ondersteunen bij het realiseren van zijn marge-ambities op de middellange termijn.

Om de groei te versnellen en de efficiëntie te vergroten, zal Renewi vanaf 1 mei 2024 de senior leiderschapsstructuur stroomlijnen en Commercial Waste Nederland en België samenvoegen onder één leider, met de focus op het verwezenlijken van onze strategische groeiagenda. Mineralz & Water wordt op haar beurtonderdeel van onze divisie Specialities.

Organische groei

De marktomstandigheden voor de Commercial Waste-divisie blijven gemengd, met stabiele volumes in het tweede halfjaar (H2) ten opzichte van het eerste halfjaar (H1). De Belgische activiteiten profiteerden van de veerkrachtige vraag en de gunstige regelgeving, waaronder de Vlarema8-handhaving in Vlaanderen. In de sector bouw- en sloopafval van Commercial Waste Nederland stegen de volumes licht ten opzichte van H1, maar de resultaten blijven beïnvloed door de bredere regionale zwakte. In dit kader intensiveerde Renewi zijn verkoopbenadering voor kleine tot middelgrote ondernemingen en specifieke sectoren, met veelbelovende eerste resultaten. Tijdens de periode kondigde de Groep ook het partnerschap aan met Vattenfall, een Zweeds energiebedrijf. Vattenfall zal jaarlijks meer dan 7,5 miljoen m3 groen gas afnemen van Renewi Organics. Renewi zal naar verwachting in Q1van boekjaar 25 (FY25) groen gas gaan leveren. De nieuwe geavanceerde sorteerlijn voor harde kunststoffen in Acht, Nederland, is officieel geopend in Q4 en zal naar verwachting vanaf FY25 een productiecapaciteit van 24.000 ton per jaar hebben.

Binnen Specialities leverde Maltha het afgelopen jaar sterke prestaties. Coolrec presteerde ook goed, met hogere volumes in Q4, maar blijft nog steeds beïnvloed door de lage plasticprijzen. Na het succesvol binnenhalen van een contract op het gebied van koelkastrecycling, voegde Coolrec een nieuwe afvalstroom aan zijn innovatieve recyclingaanbod: elektrische boilers. Een bestaande Coolrec-locatie in Noord-Frankrijk zal worden uitgebreid voor de nieuwe lijn, waarbij de eerste volumes worden verwacht in Q4 van FY25.

Financieel overzicht van FY24

De groepsomzet voor FY24 zal, zoals verwacht, iets lager zijn op jaarbasis, als gevolg van de gemengde marktomstandigheden en de lagere recyclaatprijzen. Het voordeel van voortdurende kostenbesparingen, digitalisering, uitvoering van strategische initiatieven en het sterke momentum in verschillende activiteiten van de Groep zullen naar verwachting leiden tot een verbeterde prestatie van de onderliggende EBIT-marge in H2 ten opzichte van H1. Hierdoor zal de Groep, naar verwachting, resultaten rapporteren voor FY24 in lijn met de huidige marktverwachtingen.

De kasstroom was sterker in H2 als gevolg van maatregelen op het gebied van werkkapitaalbeheer, de verkoop van de Hemweg-locatie in Amsterdam en het uitstellen van de ingebruikname van een geavanceerde sorteerlijn in Puurs

De netto kernschuld bedroeg € 367 miljoen op 31 maart 2024.

Er wordt verwacht dat er voor FY24 een bescheiden dividend zal worden uitgekeerd.

Kennisgeving van de resultaten van FY24

Op 30 mei 2024 zal Renewi haar jaarcijfers bekendmaken en haar jaarverslag over FY24 publiceren. https://brrmedia.news/RWI_FY