1. Homepage
 2. Over Renewi
 3. Onze rol
 4. Actueel

Resultaten boekjaar FY24: nakomen van beloftes

30 mei 2024

Renewi plc (“Renewi” of de “Groep”) (LSE: RWI.L: Euronext Amsterdam: RWI.AS), een toonaangevend Europees waste-to-productbedrijf, maakt vandaag zijn resultaten bekend voor het volledige jaar dat eindigde op 31 maart 2024 (“FY24”).

Verkoop van UK Municipal

Na de in september 2023 aangekondigde strategische herziening van zijn UK Municipal-activiteiten (“UK Municipal”), heeft Renewi een bindende overeenkomst gesloten om UK Municipal te verkopen aan Biffa Limited (“Biffa”), een toonaangevend bedrijf voor geïntegreerd afvalbeheer in het hele Verenigd Koninkrijk (de “Desinvestering”).

Renewi’s CEO, Otto de Bont: “Met de verkoop van UK Municipal aan Biffa komen we onze belofte na om ons portfolio te optimaliseren en onze kernactiviteiten te versterken. Dit is een transformationeel moment voor Renewi, dat ons in staat stelt om aanzienlijke winst- en kasstroomverbeteringen te ontsluiten en aandeelhouderswaarde te verbeteren.

We zullen ons nu volledig richten op groei in de meest aantrekkelijke en geavanceerde recyclingmarkten van Europa. Biffa's financiële positie, operationele expertise en aanwezigheid in het Britse gemeentelijke landschap maken hen het juiste nieuwe thuis voor ons UK Municipal-bedrijf en we zijn ervan overtuigd dat deze transactie ten goede komt aan alle belanghebbenden."

Raadpleeg het aparte nieuwsbericht van 30 mei 2024, getiteld "Renewi kondigt verkoop van UK Municipal-bedrijf aan Biffa aan" voor meer informatie.

Hoogtepunten van de transactie

Ter ondersteuning van de transformatie van Renewi, zal deze verkoop:

 • direct de vrije kasstroom van Renewi met €15-20m per jaar verhogen en zorgen voor een toename van ten minste c.50bps van de EBIT-marge;
 • aanzienlijk het risico verminderen op de balans van de Groep, aangezien onvoorspelbare Britse gemeentelijke verplichtingen, Onerous Contract Provisions (OCP's), zullen worden vervangen door conventionele en concurrerend geprijsde schuldfinanciering, waardoor er meer zicht is op toekomstige kapitaaluitstroom; en
 • stelt het management in staat om middelen en tijd te richten op strategische initiatieven voor sterkere groei en aandeelhoudersrendement.

De transactie zal worden uitgevoerd door middel van een combinatie van een nominale vergoeding die aan Biffa wordt betaald en voorafgaande kapitalisatie van UK Municipal (gezamenlijk de "Kapitalisatie"). De Kapitalisatie zorgt ervoor dat UK Municipal in staat is om aan haar toekomstige contractuele verplichtingen te voldoen.

 • De Kapitalisatie zal naar verwachting £125m* (€146m**) bedragen bij voltooiing, wat bij een vermindering van de verplichtingen van €89m resulteert in netto kosten van c. €57m voor Renewi en een totale kasstroomeffect van €154m, inclusief transactiekosten.
 • De netto schuld / EBITDA direct na de transactie wordt naar verwachting ongeveer 2,9x, wat zal dalen naar ons streefcijfer van 2,0x op de middellange termijn, waarbij verbeterde marges en kasstroom zorgen voor versnelde afbouw van de schulden.
 • De transactie zal worden gefinancierd via de bestaande doorlopende kredietfaciliteit, aangevuld met een €120m overbruggingsfaciliteit.

De verkoop biedt UK Municipal klanten, werknemers en andere belanghebbenden sterke strategische ondersteuning van een gerespecteerde, grote speler op de Britse markt. De transactie zal naar verwachting voor 31 december 2024 worden afgerond, onder voorbehoud van ontvangst van een beperkt aantal regelgevende en andere goedkeuringen.

* Onder voorbehoud van de gebruikelijke slotaanpassingen; Kapitalisatie bij voltooiing zal netto zijn van elke normale kapitalisatie verstrekt door Renewi aan UK Municipal in de periode tussen 31 maart 2024 en de voltooiing van de verkoop.
** Gebaseerd op de GBP/EUR-wisselkoers van €1:£0.855.

Voor de toepassing van UK Listing Rule 10.4 bedragen de bruto activa van UK Municipal (aangepast voor de geschatte Kapitalisatie vóór voltooiing) op 31 maart 2024 €348m; en in het boekjaar eindigend op 31 maart 2024 droeg UK Municipal €0.7m bij aan de statutaire winst vóór belastingen van de Groep.

Financiële hoogtepunten boekjaar FY24 (let op: alle financiële resultaten zijn weergegeven met UK Municipal aangehouden voor verkoop)

 • Opbrengsten van €1.689m en onderliggende EBIT van €105,5m uit voortgezette activiteiten (FY23: opbrengsten van €1.704m en onderliggende EBIT van €131,7m).
 • Onderliggende EBITDA uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van €230,2m: (FY23: €252,4m)
 • Statutair verlies van €30,9m: (FY23: winst van €66,6m) als gevolg van lagere operationele winsten en een boekverlies van €64,5m op de Desinvestering van UK Municipal.
 • Vrije kasstroom van €20,9m (FY23: €25,3m).
 • Nettokernschuld €368,1m: (FY23: €370,6m), voor 2.1x EBITDA
 • Dividend: Voor boekjaar FY24 is een slotdividend van 5p per aandeel aanbevolen.

Strategische en operationele hoogtepunten FY24

 • Commercial Waste: Solide volumeontwikkeling in België, ondersteund door wetgeving. De volumes in Nederland stabiliseerden in het laatste kwartaal van het jaar, ondersteund door de implementatie van een nieuwe verkoopstrategie, ondanks een aanhoudend uitdagende Nederlandse bouwmarkt.
 • Mineralz & Water: Zorgde voor een sterk herstel, met een toegenomen gebruik van nieuwe zand-, vul- en grindproducten naast sterke prestaties in watergerelateerde activiteiten.
 • Specialities: Aanhoudend sterk momentum bij zowel Maltha als Coolrec, profiterend van hun leidende posities in snelgroeiende niches. Omzet- en onderliggende EBIT-groei ondersteund door prijzen bij Maltha en volumes bij Coolrec.
 • Prijzen recyclaten: De prijzen waren stabiel doorheen het jaar na globaal terug te zijn op de historische gemiddelde niveaus van vóór COVID, hoewel de kunststofprijzen laag blijven door het internationale overaanbod van nieuw materiaal.
 • Simplify (SG&A-efficiëntieprogramma): Simplify, dat werd gelanceerd om de personeelsfuncties te stroomlijnen en de kosten te verlagen, bereikte eind maart zijn run rate van €15m.
 • Future Fit (digitaliseringsproject): Versneld in de tweede helft van boekjaar 2024 heeft Future Fit als doel de operationele efficiëntie, het gebruik van activa en de klanttevredenheid te verbeteren. Het project zal worden uitgevoerd in de komende twee tot drie jaar en is volledig opgenomen in het bestaande middellangetermijn doel van een hoge enkelvoudige EBIT.
 • Commercieel momentum: nieuwe klanten zijn onder andere Luchthavens Schiphol en Rotterdam, Ministerie van Defensie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Total Energies, BPost, Nike en Ziekenhuis Moeskroen
 • Recyclingpercentage: was 63,2%, een lichte daling ten opzichte van 63,7% FY23 als gevolg van afgenomen bouwvolumes, die een hoog recyclingpercentage hebben. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door de toename van geavanceerde recycling van kunststoffen en gemengd restafval.
 • Aantal letsels met verzuim: daalde van 9,4 naar 6,8, dankzij bedrijfsbrede initiatieven zoals veiligheidsopleidingen en verkeersplannen, wat resulteerde in een veiligere werkplek.

Vooruitzichten

 • FY25 handelsverwachtingen, inclusief terugkeer naar omzetgroei en significante margeverbetering voor de voortgezette Groep, in lijn met huidige consensus.
 • Commercial Waste verwacht sterk te blijven presteren in België en voort te bouwen op de gestabiliseerde volumes in Nederland, ondanks de aanhoudende zwakte in de bouwsector. Verdere margeverbetering wordt verwacht naarmate de bestaande programma’s op kruissnelheid komen.
 • De turn-around van Mineralz & Water gaat verder, ondersteund door de hogere run rate die eind vorig jaar werd bereikt en die doorzet in FY25. Daarnaast worden verdere verbeteringen verwacht in de kwaliteit en consistentie van de geproduceerde materialen.
 • Investeringen in innovatieve projecten binnen Coolrec en Maltha in uitvoering; eerste rendement verwacht in de tweede helft van het FY25 boekjaar.
 • De verkoop van UK Municipal zal op korte termijn de leverage vergroten; verwachte afname van de leverage met jaarlijks 0,4 – 0,5
 • Herhaling doelstellingen voor de middellange termijn:
  • Onderliggende EBIT-marge 8-10%
  • Conversie vrije kasstroom/EBITDA >40%
  • ROCE >15%
  • Jaarlijkse organische opbrengstgroei >5%

Resultaten

ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR

FY24

FY23#

% Verandering

Opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

€1,689.2m

€1,703.9m

-1%

Onderliggende EBITDA1 uit voortgezette activiteiten

€230.2m

€252.4m

-9%

Onderliggende EBIT1 uit voortgezette activiteiten

€105.5m

€131.7m

-20%

Onderliggende EBIT1-marge uit voortgezette activiteiten

6.2%

7.7%

1.5pps

Vrije kasstroom1 

€20.9m

€25.3m

 

Conversie vrije kasstroom/EBITDA1

9.0%

9.9%

 

Rendement op aangewend kapitaal1

7.7%

10.6%

 

Core net debt*

€368.1m

€370.6m

 

STATUTAIR

FY24

FY23#

%Verandering

Opbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 

€1,689.2m

€1,703.9m

-1%

Operationele winst uit voortgezette activiteiten

€97.6m

€141.5m

-31%

Winst over het hele jaar uit voortgezette activiteiten

€45.2m

€86.0m

-47%

(Verlies) winst voor het hele jaar

€(30.9)m

€66.6m

-12%

Gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (cent)

53c

104c

 

Kasstroom uit operationele activiteiten

€205.0m

€209.6m

 

Totale nettoschuld (inclusief IFRS16-leaseovereenkomsten) 

€616.0m

€685.7m

 

 

 1. De definitie en de reden voor het gebruik van niet-IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting 18.
  # Bepaalde waarden voor maart 2023 zijn aangepast om beëindigde bedrijfsactiviteiten weer te geven, zoals uiteengezet in toelichting
 2. * De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

Download volledig bericht