1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Cases
  5. Circulaire samenwerkingen
  6. PMD In 6 stappen naar een tweede leven PMD In 6 stappen naar een tweede leven
PMD: In 6 stappen naar een tweede leven

PMD zakelijk recyclen is een belangrijk initiatief dat bijdraagt aan de circulaire economie. Vergelijkbaar met huisafval, bestaat zo'n 30% van het zakelijk restafval uit PMD. Denk hierbij aan Plastic voedselverpakkingen, Metalen blikjes ed. en Drinkkartons (PMD). Anders dan voor huishoudelijk afval, werd PMD nog niet apart ingezameld voor bedrijven in Nederland. Tot nu toe raakt de goed recyclebare PMD daarom doorgaans vermengd tussen het restafval dat wordt verbrand. Door te recyclen wordt er minder onnodig verbrand, én worden nieuwe eindproducten gemaakt die bruikbaar teruggebracht worden in de samenleving; zoals tuinmeubelen, blik, en kartonnen dozen. PMD Zakelijk afval kan voor 80 tot zelfs 90% gerecycled worden. Dit is een ongekend hoog recyclingpercentage dat mogelijk is doordat de verwerker het hoog- en het laagwaardige kunststof verwerkt tot respectievelijk regranulaat en agglomeraat. De meeste verwerkers verwerken alleen het hoogwaardige materiaal en verbranden het laagwaardige. Na verwerking blijft er naast regranulaat en agglomeraat, metaal en karton over, die weer als grondstoffen worden ingezet om er nieuwe producten van te maken. Wij als Renewi zullen de inzameling en logistiek vanuit Nederland coördineren. De hele sortering en verwerking tot de secundaire grondstoffen vinden plaats onder één dak bij Hubert Eing in Duitsland. Dat scheelt een schakel in het transport.

Samen met een PMD project team werkt Alice Schimmelpenninck als project manager aan de implementatie van PMD zakelijk. Zij is verantwoordelijk voor het houden van het overzicht over het verloop van het proces. Een belangrijk thema voor het project team is de kwaliteit van het verzamelde afval. “Het blijkt dat mensen vaak niet weten wat er wel en niet in het PMD afval hoort. Hierdoor wordt het proces verstoort en raakt goed gescheiden afval vervuild.” Met andere woorden, wat zit er nu onverhoopt tussen het PMD, en wat kunnen we doen om klanten beter te helpen recyclen om Hubert Eing een goede en bruikbare kwaliteit afval te leveren?” Met PMD zakelijk spelen wij in op het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ en het programma ‘Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval van bedrijven’.