1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Samen innoveren
  4. Waarom innovaties bijdragen aan een betere toekomst Waarom innovaties bijdragen aan een betere toekomst

Waarom innovaties bijdragen aan een betere toekomst

Voor ons en onze kinderen

Iedere dag zetten we innovatieve stappen, voor de circulaire economie en om bedrijven duurzamer te maken. Op die manier dragen we een flink steentje bij. Doet u mee?

5 manieren waarop innovaties bijdragen aan een circulaire toekomst

Innovaties zorgen voor het volgende:

  1. Meer hergebruik van grondstoffen
  2. Minder winning van primaire grondstoffen
  3. Waardebehoud van materialen
  4. Minder uitstoot van broeikasgassen
  5. Minder verlies van biodiversiteit

Bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Als we samen een innovatie ontwikkelen, leveren we direct een bijdrage aan zowel nationale- als internationale duurzaamheidsdoelstellingen:

  1. Wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG’s)
  2. Rijksbrede programma Nederland Circulair 2050

1. 17 wereldwijde SDG’s, om van de wereld een betere plek te maken

De Sustainable Development Goals (SGD’s) zijn de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). Dit zijn doelen om de wereld voor iedereen eerlijker, inclusiever en beter te maken in 2030. Deze SDG’s zijn overeengekomen door de 193 landen die zijn aangesloten bij de VN.

Renewi wijdt zich aan 6 van de 17 SDG’s.

Goede gezondheid
en welzijn

Werknemers veilig en gezond houden is een belangrijke doelstelling, en we hebben dezelfde verantwoordelijkheid tegenover lokale gemeenschappen..

Schoon water
en sanitair

Een van onze belangrijkste behandelingsactiviteiten is het reinigen van afvalwater voor hergebruik.

SDG 7

Betaalbare en
duurzame energie

We verlagen onze CO2-voetafdruk door hernieuwbare energie te gebruiken en we verkopen groene energie op onze locaties wordt geproduceerd.

SDG 11

Duurzame steden
en gemeenschappen

Wij verminderen onze CO2-uitstoot bij het inzamelen van afval in steden en stedelijke gebieden.

SDG 12

Verantwoorde consumptie
en productie

Wij maken de circulaire economie mogelijk door verantwoorde consumptie en productie te ondersteunen.

SDG 13

Klimaatactie

Wij ondernemen actie om het klimaat te beschermen door CO2 te vermijden en afval te recycleren dat anders zou worden verbrand of gestort.

2. Het Rijksbrede programma Nederland Circulair, een 100% circulaire economie in 2050

Nederland Cirulair staat voor een 50% circulaire economie in 2030, en 100% in 2050. Zodat we in de toekomst nog voldoende grondstoffen hebben, en een leefbare planeet.

Als waste-to-productbedrijf wil Renewi een grote bijdrage leveren aan deze transitie naar een circulaire economie. Meer en beter recyclen is daarbij cruciaal. Daarom heeft Renewi Mission75.

Deel uw innovatieve idee met Renewi

Bent u of is uw organisatie geïnteresseerd in circulariteit én ontwikkelt u een innovatie?
Wilt u dit idee op commerciële schaal in de praktijk brengen?
Neem dan direct contact op met Renewi. Wij komen graag in contact met u.

Contact opnemen met ons innovatieteam