Zorg is ook onze
grootste zorg
  1. Homepage
  2. Zorg
  3. Met corona besmet afval Met corona besmet afval

Let op!: vanaf 1 juli 2020 komt deze regeling te vervallen en is het niet meer mogelijk ’droog’ ziekenhuisafval in zakken in afzetcontainers af te voeren.


Met corona besmet afval mag niet worden bewaard

Vanwege het dreigende tkort aan WIVA vaten voor ‘droog’ specifiek ziekenhuisafval, werd gedacht aan het opslaan van met coronavirus besmet afval om het daarna als virus geïnactiveerd (bedrijfsafval) af te kunnen voeren. Naar aanleiding daarvan is advies gevraagd aan het RIVM en die heeft nu uitspraak gedaan:

“‘Vanwege de vele onzekerheden in verschillende aannames (aannames die door het RIVM zijn gedaan), de beperkte beschikbare literatuur en onzekerheden over temperatuur en luchtvochtigheid van het afval in een afgesloten afvalzak, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat het infectueuze materiaal in de afvalzak na 20 dagen vrij is van infectieus materiaal en dus niet behandeld kan worden als huishoudelijk afval’.

De conclusie die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hieruit trekt (afgestemd met het RIVM) is als volgt:

Het ‘droge’ ziekenhuisafval dat ontstaat bij de verpleging van patiënten die zijn besmet met COVID-19 mag uitsluitend worden verpakt, vervoerd en verwerkt als UN 3291, Ziekenhuisafval, ongespecificeerd, n.e.g., klasse 6.2, verpakkingsgroep II van het ADR.

Oftewel, de werkinstructie ILT: ziekenhuisafval i.v.m. patiënten besmet met COVID-19 van 27 maart 2020 blijft onverkort van toepassing.

De instructie die door Renewi sinds eind maart al werd gevolgd, blijkt nu ook de enige juiste methode te zijn voor het verzamelen en vervoeren van besmet afval.

Bekijk hier de tijdelijke werkwijze

Voor al uw vragen bel:

088 - 7003114

Ons zorgteam is elke werkdag  bereikbaar van 8:00 tot 17:30

U kunt ook contact opnemen door middel van dit contactformulier.