Zorg is ook onze
grootste zorg
  1. Homepage
  2. Zorg
  3. Wiva vaten Wiva vaten

Wijziging inzameling ‘droog’ SZA afval

Wegens tekort aan verwerkingscapaciteit

Als gevolg van Covid-19, neemt de bezetting op de ziekenhuizen toe en daardoor ook het specifiek ziekenhuis-afval (sza-afval). Hierdoor onstaat er een tekort aan verwerkingscapaciteit voor dit specifieke afval bij de Zavin(Ziekenhuisafval Verbrandingsinstallatie Nederland). Wivavaten zijn er, in tegenstelling tot in de 1e golf, nu nog voldoende, maar als de stijging in Duitsland ook door blijft zetten kan hier ook weer een tekort in komen. Kortom reden voor de overheid om de werkwijze waarbij het ‘droog’ ziekenhuisafval tijdelijk anders verpakt mag worden weer in werking te stellen per 2 november 2020.

Deze regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is 2 november 2020 gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer IENW/BSK-2020/211934, houdende een tijdelijke vrijstelling ten behoeve van het vervoer van ziekenhuisafval onder UN-nummer 3291, afkomstig van de verzorging van patiënten die zijn besmet met COVID-19 en afkomstig van testlocaties in het kader van de opsporing van COVID-19 besmettingen.

Deze werkwijze en tijdelijke toestemming is vertaald in een werkinstructie die per direct is ingevoerd. Deze regeling is verlengd tot 1 april 2023. Staatscourant 23 maart 2022.

Advies nodig rondom SZA?

0800 - 0130

Ons zorgteam is elke werkdag  bereikbaar van 8:00 tot 17:30

U kunt ook contact opnemen door middel van dit contactformulier.

Informatie & Downloads

Wijziging inzameling ‘droog’ SZA afval

Download

DROOG SZA Sluit-instructie met tie-wrap

Download


Inzameling droog specifiek ziekenhuis-afval in speciale zakken:

1. Het afval wordt ingezameld in speciale zakken met minimaal dikte van 75 ųm.

2. Deze zakken zijn alleen via Renewi te bestellen. Eventueel kan een zakhouder meegeleverd worden, waarin deze zakken handig opgehangen kunnen worden.

3. Als de zak vol is dient deze goed dichtgeknoopt te worden, zodat er niets uit kan.

4. U ontvangt een 9m3 stalen afsluitbare afzetcontainerhuisje of een 30m3 afsluitbare magazijncontainer. U ontvangt hierbij een slot.

5. De volle zakken met het droge specifieke ziekenhuisafval plaatst u in deze container.

6. U sluit de container af.

7. Als de container vol is, dan neemt de chauffeur de volle container mee en plaatst hij een nieuwe schone container.

8. De volle container wordt afgevoerd en wordt gedesinfecteerd volgens de benodigde richtlijnen, zodat deze opnieuw inzetbaar is.

NB: de chauffeur moet op uw locatie zijn handen kunnen wassen.


Sluitinstructies - Wiva containers