1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Diensten & Producten
  5. Overige diensten
  6. Afvalscans Afvalscans

Afvalscans

Hoe creëer ik bewustwording en inzicht in mijn verspilling?

Waarom?

Steeds meer bedrijven willen minder afval weggooien om zodoende verspilling tegen te gaan. Een steeds groter deel van het afval wordt goed gescheiden gehouden en kan daardoor als grondstof dienen voor nieuwe producten. Echter, gemiddeld wordt er nog steeds meer dan de helft van het totale afval als restafval weg gegooid. En dat is zonde, want vanuit de 20-jarige ervaring van EcoSmart weten we dat in dit restafval nog steeds veel waardevolle grondstoffen zitten.
Dit weten we, omdat we al jaren (rest)afvalscans doen voor bedrijven en instellingen. Meestal als onderdeel van onze dienstverlening, de interne afvalinzameling. Maar wij kunnen deze dienst ook separaat aan u aanbieden, waarmee u inzicht krijgt in de potentie om nog beter uw afval gescheiden te houden én het geeft bewustwording bij u en uw collega’s over wat er allemaal nog steeds verspilt wordt.

Hoe werkt het?

EcoSmart organiseert een ‘waste-event’ waarbij in één dagdeel inzicht en bewustwording wordt gegeven over hetgeen op dat moment nog als restafval wordt weg gegooid.
Dit doen we op een manier waarbij iedereen, van hoog tot laag in uw organisatie, erbij wordt betrokken en deelneemt aan het sorteren van uw eigen afval. Dat kan vanuit diverse afdelingen zijn, of vanuit verschillende vestigingen verspreidt over het land.

Programma op hoofdlijnen:

  • We starten het programma met een korte introductie van Renewi;
  • Daarna een quiz met als doel om op een leuke manier inzicht en kennis te krijgen in wat we allemaal gebeurt met afval. Mede gebaseerd op de situatie binnen uw bedrijf;
  • Na een korte break zal het eigen afval om diverse sorteertafels worden verspreid en door uw medewerkers, onder begeleiding van EcoSmart, verder worden gesorteerd;
  • Na afloop worden de verschillend afval en grondstof stromen gewogen en weet u welke potentie er is om tot een betere afvalscheiding te komen en daarmee uw footprint te verkleinen.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Vraag over EcoSmart?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Overige contactmogelijkheden: