Industrie
 1. Homepage
 2. Zakelijk
 3. Branches
 4. Industrie (Papier-Metaal-Hout) Industrie (Papier-Metaal-Hout)

Subsectoren industrie

De sector industrie bestaat uit een brede groep bedrijven met uiteenlopende activiteiten, zoals:

 • hout-, papier- en glasindustrie
 • metaalindustrie
 • grafische industrie

Herwinnen van grondstoffen en verkleinen van de ecologische voetafdruk

Flexibiliteit en inventiviteit zijn randvoorwaarden om in deze sector te overleven. Duurzame productinnovaties leveren onderscheidend vermogen. Bij het bepalen van de duurzaamheidsimpact maken bedrijven steeds vaker gebruik van de Life Cycle Analysis (LCA) om de totale milieu-impact in kaart te brengen en te beheersen. Ook methodieken zoals Ecodesign en cradle-to-cradle resulteren in duurzame innovaties. Renewi kan met bedrijven meedenken over mogelijkheden om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Totaaloplossing

Onze totaaloplossing omvat een branchegericht inzamelconcept voor de metaalbewerkende industrie, petrochemische industrie, papierproducenten, productiebedrijven etc. Wij zamelen alle voorkomende afval- en reststoffen op maat bij u in:

 • restafval
 • oud papier en karton
 • glas
 • folie
 • kunststoffen
 • etensresten (swill) van uw keuken
 • productie-afhankelijke afvalstoffen
 • klein gevaarlijk afval
 • oliefilters
 • spuitbussen
 • afgewerkte olie in bulk

Extra service:

 • vetputten ledigen en reinigen
 • olie-water-slibafscheiders legen en reinigen
 • machinaal vegen

In het profiel staan de belangrijkste afvalstromen weergegeven. Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, leveren wij u de benodigde containers afgestemd op uw eisen, wensen en behoeften. Ook leveren wij bij u ondergrondse afvalinzamelsystemen en perscontainers op maat.