Green Collective
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Green collective Green collective

Green Collective

Gezamenlijke wagens, via gecombineerde inzamelroutes

Het doel van deze samenwerking is een schonere, veiligere binnenstad, door minder vrachtwagenverkeer. Green Collective is een initiatief dat afvalinzamelaars verenigt om samen restafval in te zamelen bij bedrijven in binnensteden. Dit doet Green Collective met gezamenlijke wagens, via gecombineerde inzamelroutes.

Schonere en veiligere binnensteden

Green Collective verenigt afvalinzamelaars én verzorgt de implementatie, de uitvoering en het beheer van de gezamenlijke afvalinzameling. Hier hebben gemeenten dus geen omkijken meer naar.

Het inzamelverkeer wordt in de binnensteden van gemeenten tot maar liefst 50 procent verminderd. Dit levert ook een flinke CO2 -reductie op, want elke 100 kilometer die minder wordt gereden, leidt tot een gemiddelde besparing tot 160 kilogram CO2.

Onze dienstverlening blijft onveranderd

Aan de bestaande dienstverlening voor onze klanten verandert er niets. Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar, maar het afval wordt opgehaald door de inzamelwagen van Green Collective. Het kan voorkomen dat de dag en het tijdstip van het ophalen veranderd. Klanten worden hiervan persoonlijk via brief van op de hoogte gesteld.

Eind 2023 in minstens 30 gemeenten actief

Samen maken we ons sterk voor een mooie ambitie: eind 2023 gezamenlijk bedrijfsafval inzamelen in 30 gemeenten. Hiermee leveren wse een bijdrage aan de Green Deal ZES. Een akkoord dat als doel heeft om de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug te dringen. Op dit moment zijn we met Green Collective al actief in diverse gemeenten.

Aansluiten bij Green Collective

Afvalinzamelaars
Green Collective is een samenwerking tussen Renewi en PreZero. Wanneer afvalinzamelaars aan willen sluiten bij bestaande of nieuwe projecten is dit mogelijk. De belangrijkste drijfveer om te starten met Green Collective samenwerking is een veiligere omgeving en minder CO2-uitstoot. Het is dus belangrijk dat afvalinzamelaars die aan willen sluiten al actief zijn in het gebied waar Green Collective actief is.

Gemeenten
30 gemeenten in Nederland staan al op de planning te bedienen via Green Collective. Wilt u dat Green Collective binnenkort ook in uw gemeente komt inzamelen of wilt u weten of/wanneer uw gemeente op de planning staat? Dan kunt u mailen naar info@green-collective.nl.

Klanten
Wanneer u klant bent van Renewi en actief bent in een betrokken gemeente, participeert u automatisch in Green Collective. Daar hoeft u verder niets voor te doen.

Bent u nog geen klant van Renewi en u wilt dat uw gemeente aansluit om te streven naar een veiligere en schone stad hebben, dan kan dat. Hoe? Door klant te worden bij ons kan Renewi dit initiatief ook in uw stad promoten. Hoe meer klanten wij hebben, hoe sterker wij daarin staan.

Op deze manier zorgen we samen voor minder inzamelverkeer wat resulteert in schonere en veiligere binnensteden en een flinke reductie van CO2-uitstoot.

Wilt u meer weten over Green Collective? Bekijk www.green-collective.nl