1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol
  4. Grondstoffen
  5. Biomassa Biomassa

Biomassa

Duurzame energie uit biomassa wint steeds meer terrein. Biomassa als autobrandstof bijvoorbeeld zorgt ervoor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn en dat er dus minder CO2-uitstoot plaatsvindt. En omdat het een duurzame energiebron is, raakt biomassa nooit op.

Biomassa wordt opgewekt door verbranding. Voor biomassa verkleinen we houtachtige stromen, zoals bomen, takken en divers snoeimateriaal, waarna we het inzetten als structuurmateriaal en als koolstofbron in de compostering. Na compostering is het materiaal echter nog niet volledig afgebroken, waardoor het na het composteerproces nog een extra bewerking moet ondergaan. Na deze bewerking is het geschikt voor biomassaverbranding. De warmte die vrijkomt bij de verbranding, wordt omgezet in elektriciteit.

Uw steentje bijdragen?

Bent u benieuwd hoe u met het gescheiden inzamelen van bijvoorbeeld uw biologisch materiaal, gft of mest uw steentje bij kunt dragen aan een beter milieu? Vraag ons vrijblijvend om advies of meer informatie over biomassa.