1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol

Renewi maakt zijn pre close trading update voor het jaar eindigend op 31 maart 2023 bekend

04 april 2023

Renewi, het toonaangevende Europese waste-to-productbedrijf, maakt zijn pre close trading update voor het jaar eindigend op 31 maart 2023 bekend, in aanloop naar de presentatie van de resultaten op 25 mei 2023.

Otto de Bont, Chief Executive Officer:

"De handelsactiviteiten in het laatste kwartaal van het jaar waren goed en we verwachten dat de winst aan het eind van het jaar iets boven de verwachtingen uitkomt1. We zijn verheugd over de sterke klantentrouw die resulteert in een laag verloop als ook een stabilisering van de volumes. Het effect van de inflatie in het kwartaal werd grotendeels beperkt door onze prijsstrategie en kostenbeheersing.

In FY24 blijven we ons focussen op onze strategische agenda. We blijven extra winst maken uit de waardefactoren, die de aanhoudende tegenwind uit de tweede helft van 2022 compenseren. Hoewel de prijsniveaus van de secundaire materialen genormaliseerd zijn, zullen de gevolgen van de inflatie voor onze activiteiten aanhouden, maar vermoedelijk in de loop van 2023 afnemen. We versterken onze commerciële inspanningen om onze leidende positie in België en Nederland uit te bouwen en te groeien binnen specifieke marktsegmenten, zoals de gezondheidszorg en bouw & sloop.”

Trends handelsresultaten zetten zich voort in Q4

De volumes binnen de Commercial Waste divisies toonden in Nederland een licht herstel, terwijl in België de volumedaling afzwakte. De kostenstijgingen werden beperkt door sterk prijsbeheer in combinatie met kostenbeheersing, met stabiele prijzen van secundaire grondstoffen.

De divisie Mineralz & Water zette de goede prestaties van de activiteiten aan de waterzijde voort, terwijl er geleidelijk vooruitgang werd geboekt bij de certificering en toekomstige afzetmogelijkheden voor grind, zand en vulstoffen. De afname van de overblijvende TGG-voorraden vordert met verschillende ondertekende of lopende contracten.

Binnen de divisie Specialiteiten blijven Coolrec en Maltha goed presteren. Voor bepaalde PPP-contracten (Municipal) in het VK zullen in FY23 extra voorzieningen voor verliesmakende contracten van ongeveer € 20 miljoen nodig zijn als uitzonderlijke last, grotendeels veroorzaakt door inflatiegerelateerde kostenstijgingen en lagere volumes.

Zoals eerder aangekondigd na de positieve uitkomst van het EU-onderzoek naar overheidssteun voor Waalse stortplaatsen, maken we de voorziening van € 15 miljoen in FY23 vrij als een uitzonderlijke winst.

In Q4 werd verdere vooruitgang geboekt met de innovatiepijplijn: Gent werd verder in gebruik genomen en de activiteiten zijn blijven toenemen op de locaties van Puurs en Acht, die goed op schema zitten.

De netto kernschuld per 31 maart 2023 is naar verwachting ongeveer € 370 miljoen en de leverage ongeveer 1,9x in lijn met onze verwachtingen.

Vooruitzichten

De handel in het laatste kwartaal van het jaar was goed en we verwachten dat de winst aan het eind van het jaar iets boven de marktverwachtingen uitkomt. De macro-economische vooruitzichten voor 2023 blijven echter onzeker; De prijzen en volumes van secundaire grondstoffen stabiliseren, de prijzen compenseren de kosteninflatie en we blijven ons richten op een betere valorisatie naarmate we het recyclingpercentage en de kwaliteit van onze secundaire grondstoffen verhogen.

We implementeren onze investeringen voor verdere groei en zien bijkomende mogelijkheden om kapitaal in te zetten tegen aantrekkelijke rendementen om te voldoen aan de circulariteit van nationale en Europese wetgeving als ook ter stimulering van de marktconsolidatie. De vraag naar CO2-arme secundaire materialen van hogere kwaliteit neemt gestaag toe en vereist meer geavanceerde productieprocessen die momenteel door Renewi worden ontwikkeld. Dit zal onze leidende marktpositie in de meest geavanceerde circulaire economieën in Europa verder versterken.

1 De consensusverwachtingen gaan uit van een onderliggende omzet van de Group voor FY23 van €1,9 miljard, een EBITDA van €254 miljoen en een EBIT van €127 miljoen. Zie voor meer details ook de rubriek Analysts & Coverage op de investor relations website van Renewi.