ATM
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Afvalverwerking
  5. ATM ATM

ATM

ATM, een dochteronderneming van Renewi, is een professioneel verwerker van gevaarlijk afval. Jaarlijks verwerken we bijna 2 miljoen ton afvalstof. Maar liefst 95% van deze afvalstoffen kan weer hergebruikt worden. De belangrijkste afvalstoffen die ATM verwerkt zijn verontreinigde grond, verpakt chemisch afval, oliehoudend slib en afvalwater.

Voor de verwerking van deze afvalstromen gebruikt ATM een thermische reinigingsinstallatie, pyrolyse-installatie, slibverwerkingsinstallatie en een waterzuiveringsinstallatie. Met behulp van vrachtwagens en schepen komen de afvalstoffen bij onze vestiging aan het Hollands Diep binnen. Daarnaast reinigen en ontgassen we tankschepen in onze scheepsreiniging- en ontgassingsinstallatie.

Oplossing voor uw afvalvraagstuk

Wilt u dat we met u meedenken over de oplossing voor uw afvalvraagstuk? Vraag ons dan vrijblijvend om advies. We kijken dan samen hoe we door maximale afvalscheiding aan de bron de belasting van de aarde tegen kunnen gaan, de CO2-uitstoot minimaal kunnen houden en hoe we afvalstromen een tweede leven kunnen geven.

Bezoek de ATM website