1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Afvalverwerking
  5. Destra Totaal Destra Totaal

Destra Totaal

Renewi is afvaldienstverlener, recyclingbedrijf én grondstoffen- en energieleverancier en werkt in de totale afvalketen en alle bedrijfstakken. Onze specialisten zijn daardoor altijd bekend met uw branche en uw specifieke afvalstromen. En voortdurend op de hoogte van de voor uw onderneming geldende actuele milieueisen.

Met gegarandeerd de juiste mensen op de juiste plek verzamelt recyclet, verwerkt of vermarkt Renewi efficiënt al uw afval. We nemen de integrale verantwoordelijkheid voor uw hele afvalketen. En garanderen u zo een ongehinderde, optimale bedrijfsvoering.

Renewi hanteert daarbij het unieke ‘Tweede huid concept’, waarmee we als het ware een tweede huid om uw bedrijf leggen en het hele afvalproces analyseren, alle logistiek en organisatie – van begin tot einde. Daardoor kunnen we uw afval nauwgezet en zo dicht mogelijk bij de bron inzamelen, zonder uw primaire processen te verstoren. En optimaliseren we de recyclingmogelijkheden: samen zorgen we zo dat uw afval een tweede leven krijgt, als grondstof of energie.

Grondgedachte bij die aanpak ligt besloten in ons credo ‘Afval Bestaat Niet’, waarvoor we ons lieten inspireren door de Cradle-to-Cradle filosofie: Renewi beschouwt afval niet als ongewenst, maar als iets waardevols. In het afval van vandaag groeit de kiem voor de producten en goederen van morgen. Met verschillende partners maakt Renewi de kringloop van producten sluitend, maken we er weer iets moois van. Zo realiseren we dagelijks onze slogan: Afval bestaat niet.

Bezoek de Destra Totaal website