1. Homepage
  2. Over Renewi
  3. Onze rol

Renewi meldt goede vooruitgang met ambitieuze MVO-doelstellingen

11 juni 2019

 

Internationaal waste-to-productbedrijf, Renewi plc (LSE: RWI) meldt goede vooruitgang met zijn ambitieuze doelstellingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (VMO) in het jaar t/m 31 maart 2019.

Renewi’s MVO-aanpak zit diep geworteld in zijn doelstellingen om gebruikte materialen een nieuw leven te geven en zijn medewerkers te stimuleren om zich samen en op een verantwoordelijke manier in te zetten voor veiligheid, duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Deze doelstelling betekent dat alles bij Renewi draait om duurzaamheid en dat het bedrijf gezien wil worden als een groene onderneming die een cruciale rol vervult in de realisatie van de circulaire economie. De drie meest in het oog springende aandachtsgebieden voor onze MVO-activiteiten zijn het beschermen en behouden van onze planeet, het veilig en gezond houden van onze mensen, en het bouwen van sterke samenwerkingsverbanden in onze lokale gemeenschappen.

Tijdens het verslagjaar zijn we gestart met verschillende innovatieve initiatieven gericht op duurzame recyclingoplossingen, zoals met Peel Pioniers dat etherische oliën produceert uit citroenschillen, met PMC dat vervuild staal recyclet, en met Philips voor de productie van nieuwe stofzuigers die voor 36% bestaan uit gerecycled materiaal. Deze voorbeelden onderbouwen mede de verdere stijging van onze recyclingpercentages, die met 66,9% hun hoogste niveau ooit hebben bereikt, net als ons recycling- en terugwinpercentage van 90,0%. Dit blijft een consistente en aanzienlijke verbetering over de afgelopen 10 jaar. Daarmee hebben we alle van onze vijf duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd, die we vorig jaar hebben vastgesteld bij de start van onze groene financiering.

Afgelopen jaar zijn ook onze veiligheidsprestaties verder verbeterd, een belangrijk aandachtspunt voor ons bedrijf, met de introductie van een nieuw project ter versterking van de veiligheidscultuur binnen Renewi. Dit heeft bijgedragen tot een verbetering van 7% in het ongevallencijfer van meer dan drie dagen en een toename van meldingen van bijna-ongevallen met 64%.

Renewi besteedt ook veel aandacht aan de gevolgen van zijn activiteiten. We hebben geïnvesteerd in 285 Euro VI vrachtwagens, waardoor nu 34% van onze voertuigen voldoet aan de hoogste emissienorm. In de tweede helft van het jaar hebben we ook nieuwe, efficiëntere en geoptimaliseerde routes ingevoerd voor de inzamelactiviteiten. Dit heeft nu al geleid tot een vermindering van het brandstofverbruik per ton verwerkt afval tot 3,117 en op termijn zal dit waarschijnlijk nog resulteren in een verdere vermindering.

Sterke relaties bouwen in lokale gemeenschappen en met innovaties de maatschappij op weg helpen naar een duurzamer toekomst, zijn altijd belangrijke aandachtspunten geweest voor Renewi. Voor lokale gemeenschappen hebben inzameling en recycling van afval vanzelfsprekend invloed, en Renewi zet zich in om deze tot het minimum te beperken.

Otto de Bont, CEO bij Renewi zei:
“Ik ben blij dat we over het afgelopen jaar goede vooruitgang hebben geboekt met onze MVO-doelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk fundament in onze bedrijfsvoering en ik ben blij dat we actief bijdragen aan de circulaire economie door een verhoging van ons recycling- en terugwinpercentage tot 90%. Ook ben ik er trots op dat onze teams met hun inspanningen de veiligheid in heel Renewi gezien over het gehele jaar met maar liefst 7% hebben verbeterd. We verheugen ons erop om nog intensiever samen te werken met onze eigen mensen, onze klanten en onze leveranciers zodat we deze positieve ontwikkelingen in het volgend jaar kunnen voortzetten.”

MVO HOOGTEPUNTEN 2019

Download het volledige MVO-rapport van Renewi