1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Diensten
  4. Reinigingsdiensten
  5. Ledigen van OWS afscheiders Ledigen van OWS afscheiders

Olieafscheider legen

Bedrijven in bepaalde industrieën, waar olie een van de afvalstromen is, zijn verplicht om een olieafscheider te gebruiken. Om de olieafscheider te legen, heeft u een professioneel bedrijf nodig. Bent u nog op zoek naar een bedrijf dat uw olieafscheider kan ledigen en reinigen? Dan kunt u zeker bij Renewi terecht. Wij hebben de juiste middelen om uw olieafscheider veilig te legen en kunnen uw olieafscheider reinigen voor u.

Laat uw olieafscheider legen door een professioneel bedrijf

In sectoren, zoals de automotive, komen op veel plaats olie-water-slibmengsels (OWS) en/of zand uit slibvanger vrij. De industriële schoonmaak en tankcleaning bedrijven produceren ook olie-water-slibmengsels als afvalproduct. Tijdige lediging van uw olieafscheiders is erg belangrijk om vervuiling en verstopping te voorkomen. Het is hiervoor belangrijk dat u dit laat doen door een professioneel bedrijf, dat beschikt over de juiste middelen.

OWS

Wat gebeurt er na de reiniging van uw olieafscheider

Als OWS vrijkomt bij het wassen van bijvoorbeeld voertuigen en het water vervuild wordt met olieresten, is het belangrijk dat het op een verantwoorde manier wordt afgevoerd. Dankzij moderne scheidingstechnieken worden olie en slib van het water gescheiden. Ruim 95% van het ows-mengsel wordt hergebruikt. Het water wordt biologisch gereinigd, totdat het weer net zo schoon en bruikbaar is als oppervlaktewater. De olie wordt kwalitatief verbeterd, zodat het als nieuwe olie te gebruiken is. Het slib (circa 5%) wordt in een verbrandingsinstallatie omgezet naar energie.

Olieafscheider ledigen en reinigen

Een olieafscheider zorgt ervoor dat minerale oliën en vetten, en slib uit afvalwater gehaald wordt. Op die manier eindigen deze afvalstromen niet in het riool, of in het oppervlaktewater als de riolering overstroomt. De olieafscheider heeft een installatie met een stankslot aan de in- en uitlaatzijde. Dit stankslot zorgt ervoor dat brandgevaarlijke dampen uit oliën en vetten, gescheiden blijven van afgescheiden fossiele brandstoffen. Zo voorkomt u dat deze stoffen in het riool terechtkomt.

Een olieafscheider ledigen moet met regelmaat, minimaal 1 keer per half jaar, om te voorkomen dat de olieafscheider verstopt raakt, minder goed functioneert of overstroomt. Daarnaast moet u de olieafscheider laten reinigen bij het ledigen, om ervoor te zorgen dat uw olieafscheider langer meegaat.

Renewi kan uw olieafscheider legen

Voor iedere afvalstroom beschikt Renewi over specialistisch materieel. Voorzien van alle keuringen en certificaten en bediend door vakmensen. Het ledigen van olieafscheiders is immers specialistisch werk, dat vraagt om een deskundige aanpak. In ons wagenpark vindt u gespecialiseerde voertuigen voor het reinigen van olieafscheiders. Wij kunnen niet alleen uw olieafscheider legen, we zorgen ook voor de reiniging ervan.

Heeft u advies nodig over de reiniging van uw OWS afscheider?
Wij helpen u graag!

Via onderstaande knop kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Persoonlijk advies