1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Diensten & Producten
  5. Full Service Full Service

Full service afvalmanagement

Renewi Inhouse Services biedt een totaalpakket aan diensten, variërend van het leveren van slimme inzamelmiddelen tot het geven van advies, het faciliteren in rapportagetools en het detacheren van één of meerdere medewerkers op locatie. Zo realiseren we een daling van het restafval, de duurste en minst duurzame afvalstroom, van gemiddeld 65% naar minder dan 20%. Want afval bestaat niet! Door alle uitgaande reststromen te meten en te registreren, bespreken wij aan de hand van prestatie-indicatoren de mogelijkheden tot verbetering.

Integraal afval- en grondstoffenbeheer

Het zijn niet alleen de inzamelmiddelen die ervoor zorgen dat er beter gesorteerd wordt op de werkplek. Wij detacheren ook mensen die met deze middelen de reststromen inzamelen, eventueel verder handmatig sorteren, wegen, registreren, afvoeren en duurzaam verwerken. Andere, afval gerelateerde werkzaamheden kunt u ook bij ons onderbrengen. Denk aan de afvoer van vertrouwelijk materiaal, archiefopruimingen, verhuis- en verbouwingsafval. Dankzij het integraal afval- en grondstoffenbeheer van Renewi Inhouse Services hoeft u zich nergens meer over te bekommeren!

Heldere rapportages

In onze online rapportagetool houden wij u op de hoogte van de hoeveelheid van alle afval en grondstoffen die uw gebouw verlaat en laten wij ook de CO2-impact zien. Neem voor meer informatie over ons integraal afval- en grondstoffenbeheer vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Vraag over Inhouse Services?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Overige contactmogelijkheden: