1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Diensten & Producten
  5. Multi Tenant Oplossing Multi Tenant Oplossing

Multi Tenant Oplossing EcoSmart

Om ook in een Multi Tenant omgeving te komen tot een eerlijke verdeling van de lasten waarbij het motto “de vervuiler betaalt” gehanteerd wordt heeft EcoSmart een concept ontwikkeld waarin we iedere huurder apart belasten voor het afval waardoor hij zelf invloed uit kan oefenen heeft op de hoeveelheid afval en de daarbij behorende kosten. Deze aanpak leidt in de praktijk tot indrukwekkende verbeteringen. In diverse Multi Tenant omgevingen hebben we het restafval terug kunnen dringen van boven de 80% naar onder de 45%!

Deze werkwijze levert de beheerder en huurders  de volgende voordelen op:

  • Eerlijkere verdeling variabele kosten;
  • Verlaging percentage restafval;
  • Verlaging CO2 uitstoot;
  • Invulling geven aan “vervuiler betaalt” principe;
  • Hogere tevredenheid bij huurders
Vraag over Inhouse Services?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Overige contactmogelijkheden: