1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Onze ambities
  5. Eco
  6. CO2 reductie CO2 reductie

CO2-reductie

Wanneer u uw reststromen scheidt aan de bron, kunnen wij ze inzetten als grondstof voor nieuwe producten en materialen. Dit voorkomt grondstoffenschaarste en zorgt ervoor dat u de CO2-uitstoot kunt verminderen. Voor een kantoor van 1.000 werkplekken realiseren wij een CO2-(emissie)reductie van meer dan 50% ten opzichte van een situatie waarin geen afval gescheiden wordt.

Afval scheiden, CO2 mijden

Wij zorgen voor een afvalvrije werkplek en zien erop toe dat u uw CO2-voetafdruk verbetert. Met een afvalscan stellen we vast hoe uw afvalprofiel er nu uitziet en hoe u uw afval beheert. We brengen afvalscheidingsresultaten in kaart, CO2-effecten en kosten versus besparingen. Vervolgens bepalen we samen wat optimale inzamelmiddelen voor uw bedrijf zijn, waar deze het beste kunnen staan en hoe vaak we deze leegmaken.

CO2-uitstoot verminderen, CO2-voetafdruk verbeteren

Met grondstoffen- en CO2-rappportages laten wij u zien hoe u vordert op de weg naar een afvalvrije organisatie. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over CO2-reductie.