1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Klantenservice
  4. Afval Afval

Afval

De meest gestelde vragen over afval hebben wij voor u gebundeld in verschillende onderwerpen. Als de vraag er niet bij staat die u zoekt, kan u contact met ons opnemen.

Afval

Hoe weet ik of mijn afval gevaarlijk is?
Sommige afvalstoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu omdat deze schadelijke stoffen bevatten. Als ontdoener van gevaarlijk afval moet u zich daarom houden aan bepaalde regels. De definitie van gevaarlijke afvalstoffen in Wet Milieubeheer verwijst direct naar de Regeling EURAL. EURAL staat voor Europese Afvalstoffenlijst. Het melden en registreren van afvalstoffen gebeurt op basis van de afvalstofcodes van de Eural. De Europese Commissie benoemt afvalstoffen en bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is. 

Via deze link vindt u meer informatie over gevaarlijk afval en indien gewenst kunt u een adviesformulier invullen om uw gevaarlijk afval te laten afvoeren.  
Hoe kan ik aantonen of mijn gevaarlijk afval correct is afgevoerd?
Wij regelen dit voor u! Renewi neemt de zorg voor deze meldingen volledig uit handen. Uw afvalstromen worden ingezameld op een specifiek en uniek afvalstroomnummer. Na afwikkeling van elke transactie worden de ingezamelde kilogrammen op dit afvalstroomnummer gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Op deze wijze voldoet u steeds aan alle richtlijnen.     
 
Het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen) speelt een belangrijke rol bij het vergroten van het inzicht in de wijze waarop afvalstromen lopen en welke partijen daarbij betrokken zijn. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland. Daarmee is ze de bron van actuele informatie over de hoeveelheid en aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. 
 
Hoe moet ik de afvoer van mijn gevaarlijk afval organiseren?
U kunt de partij gevaarlijk afval telefonisch aanmelden. Ook een aanmelding via de website behoort tot de mogelijkheden. Particulieren kunnen terecht bij het gemeentelijke loket milieuzaken of het regionale gemeentelijke inzameldepot.
 
Het is raadzaam om zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen om een snelle en adequate afhandeling te garanderen. De naam van het afval, fysische samenstelling, vervuilingsgraad, hoeveelheid en de huidige verpakking spelen daarbij een belangrijke rol. Een monster, analyserapport of productinformatieblad (MSDS) kan – indien van toepassing - de acceptatiebeoordeling bespoedigen. Zodra de beoordeling door Renewi heeft plaatsgevonden en u akkoord bent met ons voorstel zal het afval bij u worden opgehaald. U hebt dan verder geen omkijken meer naar de verdere wettelijke afwikkeling.
Wat wordt er met mijn afval gedaan?
Voor de diverse afvalsoorten hebben wij uiteenlopende verwerkingsprocessen waarmee wij uw afval weer om zetten naar duurzame, herbruikbare grondstoffen of producten. Vanzelfsprekend vanuit onze filosofie ''Waste No More'' zal er in 1e instantie onderzocht worden of het afval geschikt is voor recycling. Technieken als bijvoorbeeld regeneratie, destillatie, reactivering, chemisch fysische scheiding en biologische reiniging enz. worden hierop toegepast. Afvalstromen met een calorische waarde kunnen worden ingezet als brandstof voor bv het opwekken van elektriciteit. Slecht enkele stoffen als bv asbest waar momenteel geen technieken of toepassing voor mogelijk zijn, worden onder specifieke condities op een afvaldepot bewaard.
Welke afvalstoffen zijn toegestaan in mijn container?
Acceptatievoorwaarden geven aan welke afvalstoffen er wel of niet in uw container mogen. De acceptatievoorwaarden kunt u bij uw contract vinden en digitaal op deze website.
Wie mag mijn gevaarlijk afval inzamelen?
Renewi is een vergunde inzamelaar en ontvanger als het gaat om gevaarlijke afvalstoffen. Het is de plicht van ontdoeners van afvalstoffen (u dus) zich er van te verzekeren dat gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een vergunde inzamelaar en ontvanger. 

Klachten en complimenten

Ik heb een compliment. Waar kan ik hiermee terecht?

Complimenten ontvangen wij graag. U kunt ons contactformulier gebruiken om een compliment door te geven. U kunt uw compliment ook telefonisch doorgeven via het gratis nummer 0800-0130, of plaats uw compliment op onze Facebook pagina.

Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?

We vinden het erg vervelend dat u een klacht heeft. We streven namelijk naar een hoge servicewaarde. Indien u een klacht heeft, kunt u deze doorgeven via MyRenewi. Wij zullen na het ontvangen van de klacht samen met u naar de beste oplossing kijken. Uiteraard kunt u uw klacht ook telefonisch doorgeven op het gratis nummer 0800-0130.