Slibben en filterkoeken
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Gevaarlijk afval
  5. Slibben Slibben

Slibben afval en filterkoek afval

Het verontreinigde karakter van slibben en filterkoeken afval vereist een speciale behandeling bij inzameling en verwerking. Strenge richtlijnen uit de milieuwetgeving dicteren deze behandeling. Renewi biedt in iedere situatie de juiste oplossing.

Wat is slibben en filterkoek afval?

Slib is een met water verzadigd mengsel dat gevaarlijke stoffen bevat. Filterkoeken zijn het residu van slibben afval die zijn ontwaterd, waarbij de concentratie aan gevaarlijke stoffen procentueel hoger uitvalt. Slibben zijn doorgaans dik vloeibaar en filterkoeken steekvast.

Slibben bevinden zich als sediment op de bodem van onder meer bezinkputten, bassins en procesbaden in de automotive sector, bij metaal oppervlaktebehandelingen en in de chemische en overige procesindustrie. Voorbeelden van slibben en filterkoeken zijn: OWS (olie/water/slib), slib uit beits- en spoelbaden, slib uit verfspuitcabines, tankbodem-residuen en bio-slibben uit niet-communale zuiveringen.

Waarom Renewi voor uw slibben en filterkoek afval?

Wanneer Renewi inschakelen voor het inzamelen van slibben en filterkoek afval? Renewi is een vooraanstaand afvalverwerkingsbedrijf op het gebied van recycling. Wij doen er dan ook alles aan om uw slibben afval en filterkoek afval op een milieubewuste manier te verwerken. Daarnaast hebben wij de expertise, materialen en voertuigen in huis om uw slibben en filterkoek afval op een veilige en verantwoorde manier in te zamelen. Renewi behandelt elk jaar meer dan 100.000 ton vloeibaar afval en meer dan 70.000 ton slib.

Verantwoord en voordelig uw slibben en filterkoek inzamelen

Slibben worden door Renewi met een vacuümzuigwagen opgezogen en veilig getransporteerd. Filterkoeken transporteren we in containers. Afhankelijk van de samenstelling verwerken we deze gevaarlijke afvalstromen in eigen beheer, zodat we altijd de best passende en kostentechnisch meest interessante oplossing kunnen bieden. Parameters als droge stof en calorische waarde zijn belangrijke beïnvloeders bij de bepaling van die optimale oplossing. Uiteraard zorgen wij in het totale proces voor de vereiste afstemming met de controlerende instanties.

Uw filterkoek afval en slibben afval inzamelen. Wij helpen u graag!

Bent u op zoek naar advies over de verwerking van slibben en filterkoek afval?
Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop.

Persoonlijk advies