Slibben en filterkoeken
  1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Gevaarlijk afval
  5. Slibben Slibben

Slibben en filterkoeken

Het verontreinigde karakter van slibben en filterkoeken vereist een speciale behandeling bij inzameling en verwerking. Strenge richtlijnen uit de milieuwetgeving dicteren deze behandeling. Renewi biedt in iedere situatie de juiste oplossing.

Slib is een met water verzadigd mengsel dat gevaarlijke stoffen bevat. Filterkoeken zijn het residu van slibben die zijn ontwaterd, waarbij de concentratie aan gevaarlijke stoffen procentueel hoger uitvalt. Slibben zijn doorgaans dik vloeibaar en filterkoeken steekvast.

Slibben bevinden zich als sediment op de bodem van onder meer bezinkputten, bassins en procesbaden in de automotive sector, bij metaaloppervlaktebehandelingen en in de chemische en overige procesindustrie. Voorbeelden van slibben en filterkoeken zijn: OWS (olie/water/slib), slib uit beits- en spoelbaden, slib uit verfspuitcabines, tankbodem-residuen en bio-slibben uit niet-communale zuiveringen.

Verantwoord en voordelig

Slibben worden door Renewi met een vacuümzuigwagen opgezogen en veilig getransporteerd. Filterkoeken transporteren we in containers. Afhankelijk van de samenstelling verwerken we deze gevaarlijke afvalstromen in eigen beheer, zodat we altijd de best passende en kostentechnisch meest interessante oplossing kunnen bieden. Parameters als drogestof en calorische waarde zijn belangrijke beïnvloeders bij de bepaling van die optimale oplossing. Uiteraard zorgen wij in het totale proces voor de vereiste afstemming met de controlerende instanties.

De verwerking van slib en vloeibaar afval is een bijzonder veeleisende activiteit. Komen er bij u slibben en/of filterkoeken vrij en bent u op zoek naar efficiënte afvaloplossingen tegen scherpe tarieven? Neem dan contact op. Renewi behandelt elk jaar meer dan 100.000 ton vloeibaar afval en meer dan 70.000 ton slib.

Advies nodig? Wij helpen u graag

Neem contact met ons op via onderstaande kanalen: