1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Soorten afval
  4. Kartonnen bekers Kartonnen bekers

Kartonnen bekers - Collect a Cup

Collect-a-Cup: gestopt per 1 januari 2024
Single Used Plastics: wetgeving gericht op minder wegwerpplastic voor een schoner milieu.

In 2024 zijn plastic wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen niet toegestaan als je in een horecagelegenheid, op een festival of op kantoor eet of drinkt. Herbruikbare borden en bekers zijn de nieuwe norm. Deze maatregel is genomen om zwerfafval te voorkomen.

Collect-a-Cup

Om die reden is Collect-a-Cup vanaf 1 januari gestopt. Vanaf heden worden lege kartonnen bekers niet meer opgehaald bij klanten, conform de wet- en regelgeving van de overheid om geen Single Used Plastics meer te gebruiken. Door de plastic coating in de beker, valt deze ook onder de SUP regelgeving.

Recycling is alleen mogelijk wanneer er sprake is van ‘hoogwaardige’ recycling. Dit houdt in dat het materiaal weer als voedselcontactmateriaal kan worden ingezet. Dat is met de huidige techniek niet mogelijk.

Duurzame alternatieven

De beslisboom van de rijksoverheid, kan helpen om de meest duurzame beker voor een organisatie en bepaalde situatie te kiezen.

Vallen papieren koffiebekers van Collect-a-Cup binnen de uitzondering?
Nee. Want in de regelgeving wordt gesteld dat hoogwaardige recycling inhoudt dat het materiaal weer als voedselcontactmateriaal kan worden ingezet. Dat is met de huidige techniek niet mogelijk.
De tweede kamer heeft een motie bij het kabinet ingediend. Wat betekent dit voor Collect-a-Cup?

In december heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe regels rondom wegwerpplastics van kracht blijven, maar dat er wel wat verandert in de handhaving vanwege aangenomen moties. Aansluitend heeft de staatssecretaris de toezichthouder, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een aanwijzing gestuurd met daarin de precieze voorwaarden voor aangepaste handhaving.

Voor de regelgeving voor consumptie op locatie handhaaft de ILT tijdelijk niet op papieren en kartonnen wegwerpbekers en -bakjes die bestaan uit maximaal vijf procent plastic, waarvan aantoonbaar 75 procent van de bekers en bakjes worden ingezameld om te recyclen en die voor 100 procent kunnen worden gerecycled. Hiervoor geldt wel een meldplicht. Als u als ondernemer of organisatie gebruik wilt maken van dit soort bekers en bakjes moet u zich melden bij de ILT. Meer informatie en het meldformulier zijn te vinden op de website van de ILT.

 

Het kabinet heeft gereageerd dat de wetgeving wordt gehandhaafd. Renewi volgt de wetgeving en is per 1 januari 2024 gestopt met de separate inzameling van kartonnen bekers onder de naam “Collect a Cup”. Recycling is alleen mogelijk wanneer minimaal 75% van de bekers wordt gerecycled. Door de vervuiling in de bekers is dit op dit moment niet haalbaar. 

Ik maak gebruik van Collect-a-Cup, wanneer ontvang ik bericht wat dit voor mij betekent?
Al onze klanten hebben in september per e-mail persoonlijk bericht ontvangen.
Vanaf wanneer worden de gele inzamelzakken niet meer geleverd?
Vanaf 1 januari 2024.
Ik heb interne inzamelmiddelen voor Collect-a-Cup. Wat gebeurt daarmee?
Samen met uw contactpersoon bij Renewi kunt u een alternatief bespreken. Wellicht is dit het moment om een andere afvalstroom te gaan sorteren.
Ik heb een 240l, of 500l container gehuurd. Wanneer wordt deze opgehaald?
Na 1 januari 2024 halen we de container bij u op. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.
Wat kan ik doen met de kartonnen bekers die ik nog op voorraad heb?

Vanaf 1 januari 2024 mogen kartonnen bekers volgens wet- en regelgeving niet meer worden gebruikt. Er zijn namelijk twee belangrijke punten:

  1. Vanaf 1 januari 2024 mogen er geen Single Used Plastics meer worden gebruikt op kantoren, scholen en bedrijven. Hier vallen de kartonnen bekers onder, vanwege de plastic coating in de beker. De overheid zet in op re-use. Recycling is alleen mogelijk wanneer er sprake is van ‘hoogwaardige’ recycling.
  2. Dit houdt in dat het materiaal weer als voedselcontactmateriaal kan worden ingezet. Dat is met de huidige techniek niet mogelijk.
Herbruikbaar servies als uitgangspunt

Voor consumptie ter plaatse is vanaf 2024 herbruikbaar servies het uitgangspunt. Alleen zorginstellingen en gesloten inrichtingen zijn uitgezonderd. Hiervoor geldt geen inzamel-, en recycle plicht.

Kost het afwassen van bekers minder energie?
Deze richtlijnen zijn bedoeld om wegwerpproducten van plastic in zwerfafval tegen te gaan. Er wordt daarbij minder gekeken naar bijvoorbeeld de impact op CO2 of energieverbruik.
Wat betekent de huidige markering ‘plastic’ op koffiebekers?
Sinds 2021 is het verplicht om op wegwerpbekers een markering te plaatsen “Plastic in product”. Die staat ook op kartonnen drinkbekers van Collect-a-Cup. De markering is bedoeld om gebruikers bewust te maken en zwerfafval tegen te gaan.

Contact over Collect a Cup

Heeft u vragen over Collec-a-Cup, bekijk dan bovenstaande FAQ. Daarnaast vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Renewi. U kunt uw vraag ook stellen aan onze klantenservice.