Groenafval

12 m³ afzetcontainer voor groenafval

Inhoud

3 m³6 m³10 m³12 m³20 m³30 m³40 m³


Prijs op aanvraag

Specificaties

Wel te gebruiken voor
 • Snoeihout (takken en stammen, diameter < 20 cm)
 • Bladeren, gras, haagscheersel en bloemen
 • Planten met aanhangend zand/grond
 • Struiken met aanhangend zand/grond
 • Graszoden, hooi, en plantaardig slootvuil (niet vervuild)
Niet te gebruiken voor
 • Gevaarlijk afval
 • Bouw -en sloopafval
 • Bedrijfsafval
 • GFT afval
 • Bermgras
 • Dakriet
 • Boomstobben
 • Mest of meststoffen
 • (Verontreinigde) grond/zand
 • Verpakkingsafval
 • Bomen/takken met schimmels zoals de iepziekte
 • Verwarm(en)de, smeulende en brandende objecten/onderdelen
 • Vervuiling met plastic en bagger
Download acceptatievoorwaarden