1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Communicatie tools Communicatie tools

Communicatie tools

Afvalinzameling begint niet bij de achterdeur, of in het magazijn. Afval- en grondstoffenmanagement is een integraal proces dat begint bij u zelf…

Om duurzaam te worden in het afvalbeheer en zeker om 100 % circulair te zijn met 0 % restafval, is het belangrijk om iedereen te betrekken bij dit traject. Hierbij is overdracht van informatie, betrokkenheid en beleving cruciaal om dit te doen slagen.

Onze verschillende tools zullen de medewerkers stimuleren en uitdagen. Hierdoor zal de bewustwording over milieu en afvalsortering verhogen. We zullen dus een duidelijke verhoging van kennis zien.

Interne communicatie

Externe communicatie

Nudging

Vraag over Renewi EcoSmart?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00