1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Projecten
  5. Circulaire Coalitie Circulaire Coalitie

Facilitaire inkoopcoalitie 

In 5 sessies nemen wij uw organisatie en haar facilitaire dienstverleners mee in een wereld waar afval niet bestaat.

Sessie 1              Kennismaking
                              Kennismaking van de partners onderling,
                              Doelstellingen vastleggen,                         
                              Een introductie in de circulaire economie

Gedurende 3 weken – Afval analyse door Renewi EcoSmart 

                              Waste No More Coach maakt een afvalanalyse van uw organisatie,
                              Voert restafvalscans uit,
                              Sluit dit af met een adviesrapport

Sessie 2             Inzicht
                              Inzicht krijgen in de organisatie en het afval,
                              Waste No More Coach deelt bevindingen met alle betrokkenen,
                              Interactieve wastelab,
                              Intervisie over verpakkingen en producten leveranciers               

Sessie 3              Afvalreductieplannen
                              Presentatie 1e plannen door leveranciers en inkoop,
                              Inspiratie gebruik secundaire grondstoffen

Sessie 4              Circulaire plannen
                              Presentatie eindplannen en roadmap leverancier hoe afval te voorkomen, restafval  te verminderen en secundaire grondstoffen in te zetten

Sessie 5             Slotbijeenkomst
                              Voortgang, successen, mislukkingen, weerstand & steun delen,
                              Feestelijke afsluiting met borrel en lunch

De voordelen van de facilitaire inkoopcoalitie:

  • U wordt concreet geholpen bij het reduceren van (rest)afval in samenwerking met leveranciers
  • Betrokkenheid van de diverse leveranciers onderling
  • Geen tegenstrijdige doelstellingen en belangen meer

Opzoek naar mogelijkheden en het moment om buiten de kaders te denken

Gericht op het reduceren van (rest)afval in uw organisatie

Vraag over Renewi EcoSmart?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Overige contactmogelijkheden: