1. Homepage
  2. Zakelijk
  3. Ecosmart
  4. Projecten
  5. Waste lab Waste lab

Waste Lab Renewi EcoSmart

100% bewustwording en sensibilisering omtrent afvalscheiding

Ook de ambitie om een voorbeeld te stellen op het gebied van duurzaamheid?

Met een Waste Lab van Renewi EcoSmart wordt op een interactieve manier stilgestaan bij de afvalscheiding. Veel medewerkers willen goed afval scheiden, maar hebben hieromtrent onvoldoende kennis of zijn onvoldoende geïnformeerd. Doordat de deelnemers zelf de handen uit de mouwen steken en hun eigen afval manueel gaan uitsorteren, zal dit het kennisniveau over afvalscheiding verhogen.

Deze workshop bevat ook een presentatie en quiz, welke inspeelt op afvalscheiding in het algemeen, maar ook specifiek op de afvalsituatie van uw bedrijf of instelling. Omdat het restafval volledig ontleed wordt, zal deze scan ook inzicht geven over de restafvalstroom en welke eventuele grondstoffenstromen hier nog in aanwezig zijn.

Een Waste Lab heeft als doel:

  1. Analyseren welke recycleerbare stromen er nog in het restafval zitten
  2. Verhogen van kennisniveau van de deelnemers (medewerkers).

Waste Lab: de ‘next step’ op het vlak van duurzaamheid en circulariteit

Omschrijving Waste Lab

Om te bepalen welke mogelijkheden er bij uw bedrijf of instelling zijn om het restafvalpercentage te reduceren en het kennisniveau van uw medewerkers te vergroten, kan de Waste Lab van Renewi EcoSmart een workshop zijn om dit te bereiken.

Het eerste onderdeel van de Waste Lab houdt in dat er van te voren bepaald wordt welk (rest) afval van de verschillende afdelingen uit uw bedrijf of instelling ingezameld wordt.

Dit doen we door het verstrekken van gekleurde zakken.

Tevens willen we inzicht krijgen in de huidige afvalgetallen.

Op de dag van de workshop beginnen we met een presentatie incl. huidige stand van zaken.

Vervolgens starten we de Waste Lab. Het ingezamelde afval zal volledig ontleed worden door de deelnemers van de Waste Lab. Renewi EcoSmart heeft hiervoor een professionele afvalsorteertafel ontworpen. Om het de deelnemers zo aangenaam mogelijk te maken worden beschermingsmaterialen (handschoenen, mondmaskers, overalls, ..) voorzien. De begeleider van Renewi Ecosmart zal tijdens deze workshop informatie verstrekken, reageren op vragen, de voorkomende afvalscheidingsfouten  bespreken en het afval wegen.

Na de wastelab hopen we de kennis en bewustwording te hebben vergroot bij de medewerkers en houden we een quiz over afvalscheiding. Denk hierbij aan sorteertips, informatie omtrent recycling en verwerking, leuke afvalweetjes etc.

We presenteren direct na de quiz de resultaten van de gescheiden afvalstromen.

Tevens worden er foto’s genomen en zullen we één week nadien de bevindingen en resultaten in een rapport verwerken en met u delen.

Kortom, een hele complete workshop welke uw medewerkers zal sensibiliseren om tot een beter afvalscheiding te komen. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

Vraag over Renewi EcoSmart?

Bel: 040 - 751 46 00

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 17:00

Overige contactmogelijkheden: